“Gas- en oliewinning VK slecht voor het halen van klimaatdoelen”

Noordzeevelden VK

Noordzeevelden die in productie genomen (kunnen) worden (afb: BBC)

Volgens een rapport van Global Energy Monitor is de winning van gas en olie uiterst slecht voor het behalen van de klimaatdoelen van het Verenigd Koninkrijk (maar niet alleen van het VK; as). De GEM-onderzoekers hebben de broeikasgasuitstoot berekend die er ontstaat bij winning en verbranding van de Noordzeereserves. Daarmee zou het VK zijn toegemeten ‘koolstofruimte’ met een factor twee overschrijden.
De EU-landen en ook het VK zijn heftig op zoek naar alternatieven voor Russisch gas en olie. Je zou zeggen dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan landen zou aanzetten harder te trekken aan de vergroening van de energievoorziening, maar dat gebeurt nauwelijks. Het VK heeft al een toewijzing van winningsvergunningen in de Noordzee op de rol staan.
De onderzoekers bekeken de reserves in de 21 grootste winningslocaties in het VK-deel van de `Noordzee die al zijn vergeven en die wachten op de definitieve vergunning. Als die reserves worden gewonnen en gebruikt zou dat 900 miljoen ton kooldioxide opleveren.
Liz Truss, de nieuwe Conservatieve eerste minister van het VK, zegt dat haar land nog steeds het doel heeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar leveringszekerheid staat nu ‘even’ voorop. Truss heeft zich overigens, anders dan haar voorganger, nooit erg groen getoond. Niet zodra ze aan het roer stond heeft ze de ban op de verwoestende schaliegaswinning opgeheven.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *