Klimaatoplossingen zijn simpel: stop met fossiel en dierproducten

Grazende koeien in Engeland maakt zich in de Britse krant the Guardian boos. Over een ding gaat op de COP27 volgens hem niet gepraat worden: het gebruik van dieren als voedselbron. We kunnen heel snel uit de problemen zijn zegt hij: laat de fossiele brandstoffen zitten waar ze zitten en stop met het gebruik  (misbruik) van dieren. Volgens hem zijn beide bedrijfstakken machtig geoeg om te voorkomen dat er over ze gepraat wordt. Die sectoren zullen niet in Sharm-el-Sheik aan de orde komen, voorspelt Monbiot.

Volgens hem zijn die twee sectoren zelfs nog nauwelijks ter sprake gekomen bij eerdere klimaatbijeenkomsten. Daarvoor heeft hij alle slotovereenkomsten van die bijeenkomsten doorgespit. Dat geldt voor fossiel, maar nog sterker voor de veeteelt e.o. ‘Eet geen dierproducten’ zou volgens Monbiot net zo hard moeten klinken als ‘Stop met fossiel’.

Een analyse van Our World in Data toont aan dat zelfs als alle broeikasgasuitstoot van alle andere sectoren vandaag tot nul zou zijn gereduceerd, dan maakt de voedselproductie alleen het welhaast onmogelijk de aardopwarming onder de 2°C, laat staan de 1,5°C te houden. Dat is vooral een gevolg van de veeteelt, verantwoordelijk voor 57% van de broeikasgasuitstoot van het voedselgebouw, terwijl die maar verantwoordelijk is voor 18% van de calorieën.

Hij denkt dat die stilte niet toevallig is. Overheden doen alsof ze het niet zien. Zo zouden maar twaalf van de rond 200 landen de uitstoot van boerderijdieren in hun klimaatoverzichten hebben opgenomen en geen land neemt zich voor de productie van dierproducten te reduceren. Slechts Costa Rica en Ethiopië zouden verandering van eetgewoonten op het klimaatmenu hebben staan. Veeteelt is een belangrijke veroorzaker van de verwoesting van natuurgebieden ten bate van de voedselvoorziening.

Dierproducten

Een artikel in Nature stelt dat het overstappen in de wereldvoedselproductie op plantaardige diëten tegen 2050 kan leiden tot vastlegging van 332 tot 547 miljard ton CO2. Dat komt overeen met 99 tot 163% van de CO2-emissieruimte, hetgeen zou betekenen dat de mensheid een kans van 66% heeft om de aardopwarming onder de 1,5°C te houden.
In Engeland zou de verandering van weiden in bossen de koolopname per hectare verhogen met 25 ton. Dat zou dan nog buiten de kooldioxide zijn die wordt opgeslagen in het hout.

We voeden ons met antieke methoden, stelt Monbiot en dat leidt tot katastrofale resultaten. Ik vrees voor Monbiot dat er in Egypte vooral over geld gepraat wordt, dat vunzige ‘hulpmiddel’ dat een centrale plaats inneemt in onze ‘beschaving’ en die ons deze crisis heeft bezorgd. Ondertussen vliegen we ook weer als vanouds, lees ik in de NRC.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *