Uitstoot potent broeikasgas distikstofmonoxide rijst de pan uit

Uitstoot lachgas

De uitstoot van lachgas blijft stijgen (afb: Hanqin Tian et. al)

De uitstoot van het zeer heftige broeikasgas distiik-stofstofmonoxide (lachgas; N2O) is tussen 1980 en 2020 voortdurend gestegen. In dat laatste jaar bedroeg de uitstoot meer dan 10 miljoen ton, zo melden onderzoekers. Lachgas warmt 265 zo heftig op als kooldioxide. Verkeer (verbrandingsmotoren) en vooral landbouw ((kunst)mest) zijn de voornaamste bronnen van lachgas.
De lachgasuitstoot is groter dan ooit, zo stellen de onderzoekers. Een overmaat aan stikstofverbindingen vervuilt water, bodem en lucht. In de atmosfeer vernielen stikstofverbindingen de ozonlaag en wakkeren de klimaatverandering aan.
De uitstoot van de landbouw bedroeg in 2020 achtmiljoen ton, 67% meer dan in 1980. “Die uitstoot door menselijke handelingen moet omlaag als we de aardopwarming onder de 2°C willen houden zoals in Parijs afgesproken”, zegt hoofdauteur Hanqin Tian van het Boston College. “Vermindering van de uitstoot is de enige manier aangezien er geen manier is distikstofmonoide uit de lucht te halen.”
De concentratie in de atmosfeer was in 2022 336 delen per miljard, een verhoging van 25% ten opzichte van het voorindustriële tijdperk. Volgens Tian is dat veel hoger dan eerder door het VN-Klimaatforum was voorspeld. “Dat gebeurt terwijl de broeikasgasuitstoot nou juist naar beneden moet naar nettonul om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen.”
In 1980 gebruikte de agrarische sector wereldwijd 60 miljoen ton kunstmest. In 2020 was dat 107 mln ton, naast 101 miljoen ton diermest. De grootste laschgas’producenten’ zijn ook de grootste landen van de wereld, maar ook Turkije, Canada en Australië zijn veeluitstoters.

Landbouwmethoden

De boeren in de wereld zullen hun landbouwmethoden moeten veranderen. Daarbij ligt het zuiniger omgaan met meststoffen voor de hand. Kort geleden bleek echter dat een bacterie kan helpen de lachgasuitstoot van de landbouw te verminderen.

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *