Klimaatakkoord van Parijs zou nog haalbaar zijn

Thermometer op paal in weiIn december 2015 hebben nagenoeg alle landen op de wereld in Parijs een klimaatakkoord gesloten met als doel de aardopwarming onder de 2°C te houden, maar liefst onder de 1,5°C.  Volgens onderzoek van de universiteit van Colorado zou het doel van ‘Parijs’ nog altijd haalbaar zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat we rustig achterover kunnen leunen, stellen ze.
Volgens de onderzoekers komen recente cijfers van het Internationale Energieagentschap (IEA) overeen met scenario’s van het VN-klimaatforum die voorspellen dat de aardopwarming in 2100 tussen de 2°C en 3°C zal bedragen, met een middenwaarden van 2,2°C. Daarbij zouden katastrofale scenario’s met temperatuurstijgingen van 4°C en zelf 5°C minder aannemelijk zijn. “Dat is, heel voorzichtig, goed nieuws in vergelijking met wat we eerder dachten”, zegt Roger Pielke. “Het 2°C-scenario blijft binnen bereik.” Daar moet wel bij aangetekend worden dat we nu al op ruim 1°C zitten.

In 2005 ontwikkelde het Klimaatforum diverse scenario’s, in 2010 volgden gedeelde socio-economische routes, in feite aangepaste scenario’s. Voor hun onderzoek begonnen de onderzoekers met 1311 scenario’s. Pielke c.s. vergeleken de scenario’s met de voorspelde uitstoot van broeikasgassen tussen 2005 en 2050 en projecties van het IEA voor 2050.
Het aantal scenario’s dat het dichtst in de buurt lag van de ontwikkeling in de afgelopen vijftien jaar liep uiteen van minder dan honderd tot bijna vijfhonderd, afhankelijk van de toegepaste methode. Deze scenario’s geven aan wat er te verwachten is als de ontwikkeling zo wordt voortgezet en landen ook daadwerkelijk de beloofde klimaatmaatregelen nemen.
De onderzoekers achten het niet onwaarschijnlijk dat er ook optimistischer maar ook pessimistischer scenario’s mogelijk zijn. “We hebben onze scenario’s al jaren niet bijgewerkt. Er zijn vast ook scenario’s die aannemelijk zijn, maar die we niet bekeken hebben”, zegt Pielke.

Minder extreem

De vindingen van de onderzoekers zouden resultaten van ander onderzoek elderd bevestigen dat de extreemste klimaatscenario’s minder waarschijnlijk zijn. Het zesde rapport van het Klimaatforum van vorig jaar had al aangegeven dat de waarschijnlijkheid van scenario’s met hoge concentraties broeikasgassen niet erg hoog zou zijn.

De onderzoekers lijken van mening te zijn dat dat komt doordat al een hoop gedaan is. Zo zou er meer hernieuwbare energie beschikbaar zijn en sneller dan verwacht, zo stelt medeonderzoeker Matthew Burgess. Dat zou ook blijken uit gegevens van het IEA. Klimaatscenario’s zouden ook de neiging hebben de economische groei te overschatten, vooral in de armere landen, aldus Burgess. “Veel onderzoek was gericht op die vier- en vijf-gradenscenario’s en die lijken steeds minder waarschijnlijk.”

De onderzoekers vinden dat de scenario’s vaker bijgewerkt moeten worden. Pielke: “Onderzoekers kunnen een scenario uit 2005 gebruiken maar ze hebben een 2022-perspectief nodig. Je krijgt beter beleid als je probleem beter begrijpt.” Dat wil volgens de auteurs overigens niet zeggen dat we rustig achterover kunnen leunen omdat het zo’n vaart niet loopt. Opwarming zal haar tol eisen en er is volgens hen geen tijd voor zelfgenoegzaamheid. Pielke: “We hebben nog een hoop werk te doen om onder de 1,5°C te blijven.”

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *