Klimaatschade door oorlog in Oekraïne aanzienlijk

Klimaatschade oorlog in Oekraïne

De klimaatschade onderverdeeld (afb: IGGAW)

Oorlog is een vrij domme en misdadige manier van ‘communicatie’ waarbij veel levens worden verwoest of vernietigd en een gigantische schade wordt aangericht. Ook helpen oorlogen niet mee om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Integendeel. Een groep onderzoekers onder aanvoering van Lennard de Klerk heeft uitgerekend dat de broeikasgasuitstoot van de oorlog in Oekraïne (pdf-bestand) in de eerste twee jaar (februari 2022 tot februari 2024) 175 mln ton kooldioxide-equivalenten zou zijn geweest, oftewel meer dan de uitstoot van Nederland in een jaar (158,4 mln ton in 2022). Lees verder

Zwitsers parlement legt eis van Europees hof naast zich neer

Klimaseniorinnen

Klimaseniorinnen in heuglijker tijden (afb: klimaseniorinnen.ch)

Begin april waren klimaatactivisten in de wolken toen het Europese Hof voor de rechten van de mens Zwitserland opdroeg meer te doen om de klimaatverandering te bestrijden. De zaak was aangekaart door een groep oudere vrouwen in Zwitserland. Nu heeft het Zwitserse parlement bepaald dat de Zwitserse overheid genoeg doet om een dreigende klimaatontwrichting te voorkomen. Bovendien vindt een meerderheid van de Zwitserse ‘Tweede Kamer’ dat het hof zijn bevoegdheden te buiten is gegaan. De KlimaSeniorinnen zijn (uiteraard) niet blij met de uitspraak. Lees verder

Uitstoot potent broeikasgas distikstofmonoxide rijst de pan uit

Uitstoot lachgas

De uitstoot van lachgas blijft stijgen (afb: Hanqin Tian et. al)

De uitstoot van het zeer heftige broeikasgas distiik-stofstofmonoxide (lachgas; N2O) is tussen 1980 en 2020 voortdurend gestegen. In dat laatste jaar bedroeg de uitstoot meer dan 10 miljoen ton, zo melden onderzoekers. Lachgas warmt 265 zo heftig op als kooldioxide. Verkeer (verbrandingsmotoren) en vooral landbouw ((kunst)mest) zijn de voornaamste bronnen van lachgas. Lees verder

Bill Gates steekt meer dan 1 mrd in ‘nieuwe’ kernreactor

TerraPower

Er staat nog niks in Wyoming (afb: TerraPower)

Bill Gates, die zijn fortuin met Microsoft verdiende, houdt zich nu alleen nog maar bezig met filantropische bezigheden. Gates maakt zich grote zorgen om de dreigende klimaatontwrich-ting en ziet in kernenergie een oplossing voor de broeikasgasuitstoot. In de Amerikaanse kolenstaat Wyoming zal een kerncentrale worden gebouwd die zou zijn gebaseerd op nieuwe technologie van het bedrijf TerraPower. Dat bedrijf kan voor de centrale met een vermogen van 345 MW ten minste $ 1 miljard van Gates verwachten. De centrale zou in 2030 stroom moeten gaan leveren. Lees verder

“Kooldioxide uit de lucht halen? We zullen echt moeten kappen”

Rett Allain (Wired)

Rett Allain (afb: Wired)

Steeds weer komen wetenschappers maar vooral overheden en media met verhalen dat we CO2 uit de lucht kunnen halen en onder de grond kunnen stoppen. Dat lijkt een beetje op de oplossing die in de jaren ’80 Russische wetenschappers als oplossing voor alle milieuproblemen zagen: stop het maar onder de grond. Natuurkundige Rhett Allain van de universiteit van Zuidoost-Louisiana heeft eens op zijn mouw uitgerekend wat het aan energie kost om de overmaat aan kooldioxide uit de lucht te halen en de concentratie weer op voorindustrieel peil te brengen. Kijk/reken mee en huiver (ik=as heb het niet nagerekend). Lees verder

Klimaatvoetafdruk voedsel kan makkelijk omlaag

Plantaardige beefburger

Plantaardige beefburger: het heeft kennelijk zin die op vlees te laten lijken om consumenten over te halen

Zoals hier al vaker gemeld kan de gewone burger zelf al een hoop doen om de broeikas-gasuitstoot te verminderen. Australische onderzoekers hebben een uitgeplust wat de broeikasgasuit-stoot is van ruim 20 000 voedingsartikelen en gekeken wat de broeikasgasuitstoot voor de voeding van 7000 huishoudens was. Ze kwamen tot de conclusie dat een huishouden door andere keuzes voor bijna gelijkwaardige alternatieven te maken al gauw een kwart van hun voedselklimaatvoetafdruk kunnen verminderen. Verandering van dieet geeft een nog beter resultaat.
Lees verder

“Mensheid moet jaarlijks 7 tot 9 mrd ton CO₂ uit lucht halen”

We zullen zeven- tot negenmiljard ton  CO₂ per jaar uit de atmosfeer moeten halen om de 1,5°C van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, stellen onderzoekers in de tweede ‘staat van de CO₂-verwijdering’. Lees verder

“Aardopwarming stijgt het snelst sedert begin waarnemingen”

Menselijke activiteit veroorzaakt aardopwarming

De mens helpt stevig mee aan de klimaatontwrichting (afb: Piers Forster et. al/ESSD)

De door mensen veroorzaakte aardopwarming ligt momenteel op 0,26°C per decennium, volgens recent onderzoek de hoogste toename sedert het begin van de temperatuur-waarnemingen. Volgens het onderzoek lagen de gemiddelde opper-vlaktetemperaturen het vorig jaar 1,43°C boven de voorindustriële tijd. 1,3°C daarvan zou terug te voeren zijn op menselijke activiteit. Lees verder

Wind en zon hebben sedert 2019 in EU 1/5 van fossiel vervangen

Groene stroomopwekking 2019-2023

Groei groene stroomopwekking tussen 2019-2023 (afb: Ember-climaterapport)

Volgens ‘denktank’ Ember hebben zon en wind tussen 2019 en dit jaar eenvijfde van de fossiele opwekking van energie in de EU vervangen. Wereldwijd staat de unie ver vooraan als het gaat om de ‘vergroening’ van de stroomopwek-king, aldus Ember. Lees verder

“Met verminderen van de vraag bereiken we het snelst de klimaatdoelen”

Kopermijn in Chuquicamata, Peru

Mijnbouw is vaak een destructieve manier van grondstofwinning. Hier een beeld van de (open) kopermijn in Chuquicamata, Peru (afb: WikiMedia Commons)

Het is natuurlijk al veel vaker gemeld dat de strijd tegen de klimaatver-andering de vraag naar bepaalde grondstoffen heftig aanwakkert. Daarbij wordt vaak vergeten wat de werkelijke oorzaak is van die klimaatverande-ring/-ontwrichting: de mateloze overconsumptie in een klein deel van de wereld. Verduurzaming van de energievoorziening zou een van de belangrijkste remedies zijn de klimaatverandering een halt toe te roepen, maar die route zou wel een kunnen uitlopen op een strijd om de daarvoor benodigde grondstoffen, stellen onderzoekers van, onder meer, het Duitse Mercatorinstituut (MCC). De onderzoekers stellen een recept te hebben om die problemen op te lossen of althans te verminderen door de vraag te verminderen. Lees verder