China zou vrachtschip bouwen die vaart op kernenergie

Broeikasgasuitstoot China

De broeikasgasuitstoot van China stijgt nog steeds (afb: Climate Action Tracker)

China zou bezig zijn met de bouw van een gigantisch vrachtschip dat voortgedreven wordt door kernenergie met thorium als brandstof. China is een van de vele landen die vooralsnog ver verwijderd is van terugdringing van zijn broeikasgasuitstoot en denkt dat doel dichterbij te brengen met het gebruik van kernenergie. Aan thorium zouden minder bezwaren kleven dan aan kernreactoren die draaien op radioactief uranium.
Lees verder

Vastestofwarmtepomp blijkt zuiniger dan ‘ouderwetse’ warmtepomp

Warmtepomp

Een warmtepomp die werkt op dampcompressie (afb: WikiMedia Commons)

Onderzoekers rond Junning Li van het instituut voor wetenschap en technologie in Belvaux/Bielse (Lux) hebben een warmtepomp ontwikkeld die niet via de gebruikelijke dampcompressietechniek van koelkasten en andere warmtepompen werkt maar waarbij de faseovergang wordt bewerkstelligd door verandering van een elektrisch veld. Dit type warmtepomp zou met een rendement van 64% veel energiezuiniger zijn dan de meeste warmtepompen die op de markt zijn. Die komen niet verder dan 50%, vaak veel lager. Toch blijkt het systeem nog niet direct geschikt voor marktintroductie. Lees verder

Koelfolie zou temperatuur tot 7°C kunnen verlagen

PMRC-folie

De folie (l) en de gedrukte structuur (r) (afb: Baohua Jia et. al/eLight)

Hoe warmer het op aarde wordt hoe vaker koelsystemen nodig zijn. Bestaande luchtbehan-delingssystemen (LuBe) kosten een hoop energie en dat lijkt, als we het over klimaatbeheersing hebben, het paard achter de wagen spannen. Passieve koelsystemen, die zonder (extra) energie koelen, lijken dan de geëigende route, maar die lijken alle zo hun beperkingen te hebben. Onderzoekers in Australië hebben nu een driedimensionaal gestructureerd polymeerfolie ontwikkeld die, zonder extra energie, kan zorgen voor een temperatuurdaling van 7°C (een koelvermogen van 129,8 W/m2) van een met die folie bedekt voorwerp. Dat gebeurt door de warmtestraling terug te kaatsen met frequenties die niet door broeikasgassen worden tegengehouden, het zogeheten ’transparantievenster’ van de atmosfeer. Lees verder