Koelfolie zou temperatuur tot 7°C kunnen verlagen

PMRC-folie

De folie (l) en de gedrukte structuur (r) (afb: Baohua Jia et. al/eLight)

Hoe warmer het op aarde wordt hoe vaker koelsystemen nodig zijn. Bestaande luchtbehan-delingssystemen (LuBe) kosten een hoop energie en dat lijkt, als we het over klimaatbeheersing hebben, het paard achter de wagen spannen. Passieve koelsystemen, die zonder (extra) energie koelen, lijken dan de geëigende route, maar die lijken alle zo hun beperkingen te hebben. Onderzoekers in Australië hebben nu een driedimensionaal gestructureerd polymeerfolie ontwikkeld die, zonder extra energie, kan zorgen voor een temperatuurdaling van 7°C (een koelvermogen van 129,8 W/m2) van een met die folie bedekt voorwerp. Dat gebeurt door de warmtestraling terug te kaatsen met frequenties die niet door broeikasgassen worden tegengehouden, het zogeheten ’transparantievenster’ van de atmosfeer. Lees verder