Broeikasgasuitstoot Google groeit vooral door ki 50% in vijf jaar

Ki voor duurzaamheid (?)

Ki vreet energie. Een wat cynisch overkomend plaatje uit het milieuverslag van Google

De broeikasgas-uitstoot van Google in 2023 lag 13% hoger dan in 2022. De laatste vijf jaar is die uitstoot met bijna 50% toegenomen, vooral door het sterk toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf heeft zichzelf beloofd in 2030 klimaatneutraal te zijn, maar “dat zal niet makkelijk worden”. Lees verder

Hoe warm is het hier over 60 jaar?

Klimaat Amsterdam 2084

Klimaat Amsterdam 2084 bij huidige ontwikkeling broeikasgasuitstoot (afb: https://fitzlab.shinyapps.io/cityapp/)

Matt Fitzpatrick  van de universiteit van Maryland en programmeur Teofil Nakov hebben een toepassing gemaakt waarmee het klimaat in jouw stad over zestig jaar kan worden berekent. Deze toep bevat bijgewerkte analyses van een artikel uit 2019. Je kunt dat doen voor twee uitstootscenario’s: de huidige hoge emissies of voor de lagere uitstoot vergelijkbaar maar nog steeds hoger dan die we zouden verwachten volgens het Klimaatakkoord van Parijs.

Bron: univ. van Maryland

2023 was topjaar voor fossiele brandstoffen

Wereldenergieverbruik 2023

Wereldenergieverbruik 2023: verbruik fossiel was nog nooit zo hoog (afb: EI)

Er is nog nooit zoveel ‘fossiel’ verbrand als afgelopen jaar, zo is te lezen in een rapport van het Energieinstituut, de KPMG en Kearny. Het energieverbruik steeg met 2% tot 620 ExaJoules (exa=biljoen). Daarvan was 81,5% afkomstig van fossiele brandstof, hetgeen een 0,5 procemntpunt lager was dan in 2022. Vooral kolen (+ 1,5%) en olie (+2%) droegen bij aan die verhoging van 1,5% van fossiel opgewekte energie tot 505 EJ. De bijdrage van gas steeg niet. De broeikasgasuitdstoot steeg daardoor met 2% waardoor die voor het eerst boven de 40 miljard ton uitkwam. Lees verder

Klimaatvoetafdruk voedsel kan makkelijk omlaag

Plantaardige beefburger

Plantaardige beefburger: het heeft kennelijk zin die op vlees te laten lijken om consumenten over te halen

Zoals hier al vaker gemeld kan de gewone burger zelf al een hoop doen om de broeikas-gasuitstoot te verminderen. Australische onderzoekers hebben een uitgeplust wat de broeikasgasuit-stoot is van ruim 20 000 voedingsartikelen en gekeken wat de broeikasgasuitstoot voor de voeding van 7000 huishoudens was. Ze kwamen tot de conclusie dat een huishouden door andere keuzes voor bijna gelijkwaardige alternatieven te maken al gauw een kwart van hun voedselklimaatvoetafdruk kunnen verminderen. Verandering van dieet geeft een nog beter resultaat.
Lees verder

“Aardopwarming stijgt het snelst sedert begin waarnemingen”

Menselijke activiteit veroorzaakt aardopwarming

De mens helpt stevig mee aan de klimaatontwrichting (afb: Piers Forster et. al/ESSD)

De door mensen veroorzaakte aardopwarming ligt momenteel op 0,26°C per decennium, volgens recent onderzoek de hoogste toename sedert het begin van de temperatuur-waarnemingen. Volgens het onderzoek lagen de gemiddelde opper-vlaktetemperaturen het vorig jaar 1,43°C boven de voorindustriële tijd. 1,3°C daarvan zou terug te voeren zijn op menselijke activiteit. Lees verder

“Grote bedrijven maken mooie sier met waardeloze klimaatcompensatie”

KlimaatveranderingHet lijkt een beetje op de oude aflatenhandel van de katholieke kerk. Met zijn aflaat kon een katholiek zijn zonden afkopen. Grote bedrijven doen ook zoiets om hun klimaatblazoen op te poetsen. Grote bedrijven maar ook instellingen en overheden kopen dan een broeikasgasreductie van projecten die zich (zouden moeten) richten op de vermindering van de broeikasgasuitstoot  Volgens de organisatie Corporate Accountability, die in deze samenwerkte met de Britse krant the Guardian, is die klimaatcompensatie bijna altijd hoogstwaarschijnlijk onzin en daarmee een nare vorm van groenwassen. Lees verder

Cement is ‘klimaatneutraal’ te bereiden uit sloopbeton

'Portland'klinkers uit oud beton

Uit gebruikt beton gemaakte ‘Portland’klinkers. Links de slak (afb: Cyrille Dunant et. al./Nature)

Beton is een populair bouwmateriaal, maar het cement dat daarvoor nodig is is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de mondiale broeikasgasuitstoot (zo’n 7,5%). Al vaker zijn klimaatvriendelijke alternatieven voorgesteld, maar volgens onderzoekers rond rond Cyrille Dunant van de universiteit va Cambridge (en Cambridge Electric Cement) voldoen die niet. Zij opteren voor het hergebruiken van beton in combinatie met de opwerking van staalschroot, waarbij toch al kalkdolomiet wordt gebruikt. De slak die daarbij ontstaat zou voldoen aan de eisen voor Portlandklinker en zou kunnen worden gemengd met kalkklei en kalksteen. Lees verder

Zeerechttribunaal ‘verplicht’ landen broeikasgasuitstoot te verminderen

Logo zeerechttribunaal

Logo zeerechttribunaal (afb: WikiMedia Commons)

Volgens een uitspraak van het internationale zeerechttribunaal zijn landen verplicht hun broeikasgasuitstoot te verminderen om een ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen. De uitspraak is een overwinning voor de verschillende eilandenstaten die worden bedreigd door de zeespiegelstijging, een van de vele nefaste gevolgen van de aardopwarming, en die naar het tribunaal zijn gestapt. Volgens het tribunaal heeft de broeikasgasuitstoot zeer kwalijke gevolgen voor de zeeën en oceanen en het leven daarin. Lees verder

Kooldioxidepeil atmosfeer maakt grootste sprong ooit gemeten

De kooldioxideconcentratie op 9 mei 2024

De kooldioxideconcentratie op 9 mei 2024 op Manau Loa (afb: keelingcurve.ucsd.edu)

De maandelijkse gemiddelde concentratie kooldioxide in de atmosfeer in maart 2024 bij het Mauna Loa-obervatorium van NOAA in Hawaï, was 4,7 delen per miljoen (ppm) hoger dan die gemeten in maart vorig jaar en daarmee de hoogste ooit gemeten. In plaats van dat de CO2-uitstoot afneemt lijkt die alleen maar groter te worden. Lees verder

Hittegolven duren langer en zijn heter dan in 1979

Omvang en intensiteit hittegolven 1979 tot 2020

Omvang en intensiteit hittegolven 1979 tot 2020

In vergelijking met 1979 duren hittegolven wereldwijd gemiddeld 50% langer en komen ook vaker voor (67%). Bovendien zijn de hoogste temperaturen die daarin bereikt worden ook hoger, zo constateerden onderzoekers die de situatie tussen 1979 en 2020 analyseerden. Lees verder