Uitstoot potent broeikasgas distikstofmonoxide rijst de pan uit

Uitstoot lachgas

De uitstoot van lachgas blijft stijgen (afb: Hanqin Tian et. al)

De uitstoot van het zeer heftige broeikasgas distiik-stofstofmonoxide (lachgas; N2O) is tussen 1980 en 2020 voortdurend gestegen. In dat laatste jaar bedroeg de uitstoot meer dan 10 miljoen ton, zo melden onderzoekers. Lachgas warmt 265 zo heftig op als kooldioxide. Verkeer (verbrandingsmotoren) en vooral landbouw ((kunst)mest) zijn de voornaamste bronnen van lachgas. Lees verder

Cloacibacterie helpt landbouw van het lachgas af

mestkever op (dierlijke) mest

Mestkever op paardenmest (?)

Landbouw is een van de belangrijkste broeikasgassen producerende sectoren. Van de door de landbouw veroorzaakte broeikasgassen is lachgas (N2O) een van de belangrijkste (als gevolg van het gebruik van (kunst)mest). Dat lachgas is een product van bodemorganismen.
Lachgas is een 265 maal heftiger broeikasgas dan kooldioxide, waar de meeste klimaataandacht naar toe gaat. Nu schijnt er een ander ‘beestje’ te zijn dat lachgas weer omzet in stikstof: Cloacibacterium sp. CB-01. Gewoon een kwestie van CB-01 door de grond mengen en het lachgasprobleem zou verdwijnen als sneeuw voor de zon (bij wijze van spreken). Lees verder

Wijst de EU de wereld de weg met haar klimaatbelasting?

Historische broeikasgasuitdstoot

De historische broeikasgasuitstoot van de verschillende wereldregio’s (MENA=Middenoosten en Noord-Afrika) (afb: uit WIL-rapport)

Het zat al lang in de pijplijn, maar op 1 oktober werd in de hele EU een wet van kracht die bepaalt dat klimaatbelasting (koolstofheffing) mag worden geheven op de in de EU ingevoerde producten. Die belasting zou de broeikasuitstoot moeten compenseren die door de productie van de goederen wordt veroorzaakt, waar Europese bedrijven wel voor (zouden) betalen en niet EU-bedrijven niet. Het lijkt er op dat de EU op weg is de wereld te wijzen de strijd tegen de klimaatverandering ietwat serieuzer aan te pakken. Lees verder

“Zonnepanelen en windmolens alleen redden het niet”

Jean-Baptiste Fressoz

Jean-Baptiste Fressoz (afb: ehess.fr)

In het Franse dagblad Le Monde heeft de Franse geschiedkundige en antroloploog Jean-Baptiste Fressoz, verbonden aan de universiteit van Lausanne, een interessant (maar ook deprimerend verhaal onder de titel: Het is onredelijk van zonne- en windenergie meer te verwachten dan dat ze kunnen bieden. Dat komt er op neer dat 100% hernieuwbare energie geen uitzicht geeft op een ‘ontkoolde’ aarde in 2050 zoal beoogd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Lees verder

Lachgas zou ook moeten worden ‘meegenomen’ in klimaatplannen

Broeikasgassen

Broeikasgassen en hun opwarmingseffect (afb: WikiPedia)

Distikstof-monoxide (lachgas) is een uiterst krachtig broeikasgas (265 tot 298 keer ‘sterker’ dan kooldioxide). Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van dat gas van landbouwgronden het rechtvaardigt lachgas mee te nemen in de klimaatplannen. De onderzoekers vergeleken diverse landbouwgebieden en constateerden dat daar onder uiteenlopende omstandigheden zulke hoeveelheden distikstofmonoxiden werden uitgestoten dat die een reële bijdrage leveren aan de aardopwarming. Lees verder