Cloacibacterie helpt landbouw van het lachgas af

mestkever op (dierlijke) mest

Mestkever op paardenmest (?)

Landbouw is een van de belangrijkste broeikasgassen producerende sectoren. Van de door de landbouw veroorzaakte broeikasgassen is lachgas (N2O) een van de belangrijkste (als gevolg van het gebruik van (kunst)mest). Dat lachgas is een product van bodemorganismen.
Lachgas is een 265 maal heftiger broeikasgas dan kooldioxide, waar de meeste klimaataandacht naar toe gaat. Nu schijnt er een ander ‘beestje’ te zijn dat lachgas weer omzet in stikstof: Cloacibacterium sp. CB-01. Gewoon een kwestie van CB-01 door de grond mengen en het lachgasprobleem zou verdwijnen als sneeuw voor de zon (bij wijze van spreken). Lees verder

“We moeten alle broeikasgassen aanpakken”

KlimaatvervuilersOnderzoekers van, onder meer, de Amerikaanse Duke-universiteit stellen dat we niet alleen de uitstoot van kooldioxide maar ook die van andere broeikasgassen als ozon en methaan moeten aanpakken om de kans op het voorkomen van een desastreuze klimaatverandering (klimaatontwrichting) te vergroten. We zouden, stellen ze, zo de opwarmingssnelheid kunnen halveren van nu tot in 2050. Lees verder