“Landbouw moet en kan broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen”

EAT-Lancet-schijf

De ET-Lancetschijf (afb: eatforum.org)

De landbouw is een van de grootste ‘klimaatvervuilers’ gerekend naar de broeikasgas-uitstoot (geschat tussen een kwart en eenderde van de werelduitstoot). Dat aandeel zou bij een nog steeds groeiende wereldbevolking kunnen oplopen tot 80%. Onderzoekers presenteren nu een recept om niet alleen die uitstoot sterk te verminderen tot 0% en zelfs nog meer. Dan zal de mens wel zijn menu drastisch moeten aanpassen en veel minder voedsel moeten verspillen (onder meer) en zijn landbouwmethoden moeten veranderen. Lees verder

Biden steekt miljard in twee kooldioxideafvangers

Kooldioxideafvang Texas

Ontwerp kooldioxideafvang in Texas (afb: carbonengineering.com)

Amerika is historisch gezien ’s werelds grootste klimaatvervuiler. President Biden heeft een, vooral qua geldomvang, grootse klimaatcampagne opgezet, maar slaagt er niet in de oliemaatschappijen het ‘zwijgen’ op te leggen zoals een gezond klimaatbeleid vereist. Nu lijkt Biden te gokken op een technische ‘oplossing’ voor het klimaatprobleem. Hij wil ruim eenmiljard euro aan subsidie besteden aan twee installaties (in Texas en Louisiana) om kooldioxide uit de lucht te halen. Het gaat om een hoeveelheid die 445 000 fossiele auto’s jaarlijks uitstoten. In de VS rijden ruim 270 miljoen motorvoertuigen rond, dus tel uit je winst. Lees verder

Britse regering verleent vergunningen voor gas- en olieboringen op zee

Britse premier Rishi Sunak

De Britse premier Rishi Sunak: …opbergen… (afb: WikiMedia Commons)

Hoe vreemd het ook moge klinken, maar tot voor niet zo heel lang geleden was het Verenigd Koninkrijk een van de weinige (zo niet het enige) landen die in de buurt van zijn/hun klimaatbeloften kwamen, maar de huidige premier Rishi Sunak schijnt daar korte metten mee te willen maken door tientallen vergunningen af te geven voor het boren naar olie en gas in het VK-gedeelte van de Noordzee. Overigens presenteert hij dat beleid als ‘klimaatvriendelijk’ aangezien die brandstoffen anders verder van huis zouden moeten worden betrokken. Een schandaal, vinden Britse milieuorganisaties. Lees verder

Verbeteren bodem zou opname koolstof aanzienlijk vergroten

ploegen

Ploegen is uit den boze voor meer koolstof in de bodem

Andere landbouwtechnieken zouden ervoor kunnen zorgen dat de bodem zo’n 31 miljard ton aan kooldioxide meer kunnen opnemen dan die nu doet. Per jaar. Dat zou zijn te bewerkstelligen met relatief bescheiden middelen stelt Jacqueline McGlade, voormalig wetenschappelijk directeur van het milieuprogramma van de VN (UNEP). Lees verder

Schimmels zou eenderde koolstofdioxide van fossiele uitstoot opnemen

Vliegenzwam

Paddenstoelen, hier de vliegenzwam, zou je de bloeivorm van schimmels kunnen noemen (afb: WikiMedia Commons)

Schimmels die een verbond hebben gesloten met plantenwortels, mycorrhiza of zwamwortel, zouden ieder jaar meer dan eenderde (36%) opnemen van de jaarlijkse uitstoot die wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, berekenden onderzoeksters. Ze vinden dat die in symbiose levende schimmels een grotere plaats zouden moeten krijgen in natuurbehoud en klimaatbeleid en zouden moeten onderzoeken hoeveel broeikasgassen de bodem zou kunnen opnemen. Daarnaast zouden schimmels ook wezenlijk zijn voor de biodiversiteit. Lees verder

Klimaatverandering en achteruitgang biodiversiteit niet los te zien

Bij op bloem

Insecten zijn onontbeerlijk voor de landbouw (om maar wat te noemen) (afb: Anastasiya Sultanova/KIT)

De door mensen veroorzaakte klimaatverandering en de snelle achteruitgang zijn niet los van elkaar te zien, stellen onderzoeksters rond Almut Arneth van het KIT in Garmisch-Partenkirchen (D). “Beide systemen zijn verweven. Gezonde soorten- en functierijke ecosystemen dragen veel bij aan de inperking van de klimaatverandering.” Arneth en collega’s analyseerden onderzoek naar de verbanden tussen deze twee door mensen veroorzaakte verschijnselen en komen met, weinig opmerkelijke, aanbevelingen.
Lees verder

Restuitstoot in ‘nuljaar’ 2050 ten minste 12 gigaton kooldioxide

Restuitstoot broeikasgassen in 2050

De restuitstoot volgens de meest optimistische scenario’s van een aantal landen (afb: Friis Jensen et. al)

Onderzoeksters hebben de klimaatplannen bekeken die vijftig landen bij de Verenigde Naties hebben ingeleverd. Als die ten uitvoer zouden worden gebracht dan zou er in 2050 jaarlijks nog twaalfmiljard ton CO2 worden uitgestoten die dan door afvangtechnieken of door nieuwe natuur uit de atmosfeer gehaald zou moeten worden. Dat achten de onderzoekers erg onwaarschijnlijk en roepen landen op om ambitieuzer te zijn bij het terugdringen van de broeikasgasuitstoot en wel met ingang van NU (stellen ze). Lees verder

Klimaatverandering vermindert ‘opbrengst’ tropische regenwouden

Bioomstabiliteit en kooldioxideopname in Midden-Amerika

De bioomstabilitiet (verticaal) en kooldioxideopname tussen 2071 en 2100 ten opzichte van referentieperiode 1985-2014 berekend in vier (bivariabele) scenario’s (afb: Baumbach et. al)

Tropische regenwouden verlenen de mensheid vele, onbetaalde, diensten, zoals het opnemen van kooldioxide en daarmee als klimaatregelaar en het voortbrengen van zuurstof (als het goed functioneert, tenminste). Onderzoekers in Duitsland hebben een zitten cijferen en komen tot een negatieve balans van honderden miljarden euro’s (tot zo’n 300 miljard) per jaar tot aan het eind van deze eeuw (en hoogstwaarschijnlijk ook verder) door de invloed van de klimaatverandering op die warme bossen in Midden-Amerika. Lees verder

“Kooldioxideverwijdering is geen oplossing klimaatprobleem”

David T. Ho

David T. Ho:…nutteloos… (afb: Columbia-universiteit)

Volgens klimatoloog David Ho van de Amerikaanse Columbiauniversiteit in New York is de verwijdering van kooldioxide geen oplossing van het klimaatprobleem. We moeten, stelt hij in Nature, de broeikasgasuitstoot snel drastisch verminderen, want anders is kooldioxideverwijdering zo goed als nutteloos. Lees verder

Een methode ontwikkeld om kooldioxideuitstoot per land te meten

De methode om kooldioxideuitstoot per land te berekenen

De methode houdt rekening met de hele koolstofcyclus zowel door mensen veroorzaakte als de natuurlijke. GPP staat voor fotosynthese (afb:

Als het om de uitstoot van broeikasgassen gaat dan moeten we ons verlaten op de opgaven van de landen en die zijn niet altijd even betrouwbaar. Onderzoekers stellen nu een methode ontwikkeld te hebben om mede op basis van satellietwaarnemingen de CO2-uitstoot per land te berekenen.
Lees verder