Brandseizoen weer in alle hevigheid losgebarsten

Kaart van Canada

Kaart van Canada (afb: WikiMedia Commons)

Het natuurbrand-seizoen lijkt alweer in alle hevigheid losgebarsten te zijn. In Rusland, vooral Siberië, zou deze zomer al eenmiljoen hectare natuur in vlammen zijn opgegaan.  Ook het westen van Canada brandt de natuur weer, vooral in het westen. Daar werden al bewoners geëvacueerd. Lees verder

Bosbranden in Amazonegebied ergste in twintig jaar

In het Amazonegebied hebben de eerste helft van dit jaar bijna 13 500 branden gewoed. Dat zou het hoogste cijfer zijn in twintig jaar. Die toename schrijven deskundigen vooral toe aan de sterk droogte ik het grootste bosgebied op aarde. Daar staat tegenover dat de ontbossing tussen 1 januari en 21 juni is gedaald tot 1 525 km² tegenover 2 649 km² in de eerste helft van 2023. Lees verder

“Mensheid moet jaarlijks 7 tot 9 mrd ton CO₂ uit lucht halen”

We zullen zeven- tot negenmiljard ton  CO₂ per jaar uit de atmosfeer moeten halen om de 1,5°C van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, stellen onderzoekers in de tweede ‘staat van de CO₂-verwijdering’. Lees verder

“Aardopwarming stijgt het snelst sedert begin waarnemingen”

Menselijke activiteit veroorzaakt aardopwarming

De mens helpt stevig mee aan de klimaatontwrichting (afb: Piers Forster et. al/ESSD)

De door mensen veroorzaakte aardopwarming ligt momenteel op 0,26°C per decennium, volgens recent onderzoek de hoogste toename sedert het begin van de temperatuur-waarnemingen. Volgens het onderzoek lagen de gemiddelde opper-vlaktetemperaturen het vorig jaar 1,43°C boven de voorindustriële tijd. 1,3°C daarvan zou terug te voeren zijn op menselijke activiteit. Lees verder

Ontbossing Cerradogebied in Zuid-Amerika vorig jaar fors gestegen

Cerrado

Het Cerradogebied (afb: WikiMedia Commons)

Terwijl de ontbossing van het Amazonegebied het vorig jaar ten opzichte van 2022 met 62,2% afnam tot 454 300 ha steeg de ontbossing van het biodiverse savannegebied Cerrado volgens MapBiomas met 68% tot ruim 1,11 miljoen ha (11 100 km2

). Lees verder

Wereldbank: voedselvoorziening moet drastisch veranderen

Recipe for a Livable Planet

Recept voor een leefbare planeet (?) (afb: Wereldbank)

“Ons voedselsysteem zal drastisch anders moeten worden, want het huidige maakt de planeet ziek.” Dat is geen uitspraak van een klimaat- of milieuactivist maar van de Wereldbank. Die conservatieve organisatie lijkt eindelijk in het rapport “Het recept voor een leefbare wereld” tot de conclusie gekomen te zijn die klimaat- en milieuorganisaties al tientallen jaren verkondigen. Lees verder

Winning ‘groene’ metalen lijkt niet al te duurzaam

Kopermijn in Chuquicamata, Peru

Mijnbouw is vaak een destructieve manier van grondstofwinning. Hier een beeld van de (open) kopermijn in Chuquicamata, Peru (afb: WikiMedia Commons)

Tien jaar geleden kocht een Chinees bedrijf een deel van een winningsproject in de lithiumdriehoek van Argentinië, Chili en Bolivia, maar sedertdien hebben Chinese bedrijven over de hele wereld veel geïnvesteerd in de winning van ‘groene’ metalen zoals lithium, kobalt, mangaan en nikkel over de hele wereld, die vooral worden gebruikt in accu’s van elektrische auto’s en voor de opslag van zonne- en windenergie en zijn daarmee leidend in de wereld geworden. China is niet de enige die driftig op zoek is naar grondstoffen. Dat leidt steeds vaker tot grote problemen met de plaatselijke bevolking en de vernieling van kostbare natuur. Hoe duurzaam is de overgang naar een duurzame samenleving? Lees verder

Ontbossing daalt, maar niet snel genoeg

Ontbossing in ha

Ontbossing in de afgelopen jaren in ha (afb: WRI)

Het verlies van natuur door houtkap neemt af, maar niet snel genoeg om de ontbossing in 2030 geheel te staken, zo blijkt uit een analyse van satellietbeelden. Bossen, vooral de biodiverse tropische regenwouden, spelen een grote rol in het temmen van de klimaatverandering. Lees verder

Mijnbouw in Afrika bedreigt mensapen

schadelijke effecten mijnbouw voor natuur en biodiversiteit

Winning van voor de klimaatverandering belangrijke elementen is slecht voor mensapen (afb: Jessica Junker et. al/Science)

Volgens onderzoek van, onder meer, het Duitse centrum voor biodiversit-eitsonderzoek iDiv zijn de nadelen van grondstofwinning tot op heden ernstig onderschat. Zo bedreigt de winning en zoektocht naar koper, lithium, zeldzame aarden – elementen die alle belangrijk zijn voor, ironische genoeg, de overgang naar een duurzamere toekomst – het voortbestaan van mensapen in Afrika. De strijd tegen klimaatverandering mag niet ten koste gaan van natuur en biodiversiteit, vinden de onderzoeksters. Lees verder