Digitaal kan groener

AppleWij en allerlei apparaten hangen aan een digitale wereld die steeds meer energie vereist en dientengevolge steeds meer broeikasgassen produceert. Het lijkt er op dat hier en daar aan een ietwat groenere digitale wereld wordt gewerkt, zonder dat we helemaal van het ‘web’ losraken. Lees verder

Broeikasgasuitstoot Google groeit vooral door ki 50% in vijf jaar

Ki voor duurzaamheid (?)

Ki vreet energie. Een wat cynisch overkomend plaatje uit het milieuverslag van Google

De broeikasgas-uitstoot van Google in 2023 lag 13% hoger dan in 2022. De laatste vijf jaar is die uitstoot met bijna 50% toegenomen, vooral door het sterk toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf heeft zichzelf beloofd in 2030 klimaatneutraal te zijn, maar “dat zal niet makkelijk worden”. Lees verder

Simpele truc om kooldioxide ‘op te slaan’ in beton

Belletjesbeton

Beton aangemaakt met belletjeswater is ietsje minder slecht voor het klimaat (afb: Alessandro Rotta Loria et. al)

Als je bij het bereiden van beton ‘belletjeswater’ gebruikt, dan zou de helft van het daarin opgeslagen CO2 in de vorm van carbonaat in het beton worden ‘opgeslagen’. Zo’n 45% van de ‘belletjes’ zou zo in het beton worden ‘verwerkt’ (55% dus niet). Dat zou nog gunstig kunnen zijn voor de eigenschappen van het beton ook. Overigens is het grote probleem van beton de bereiding van cement waar gigantisch veel kooldioxide bij vrijkomt en waarvoor veel energie nodig is, maar dat eerste probleem kan ook een voordeel zijn. Lees verder

Denemarken heft klimaatbelasting op vlees en zuivel

Koeien (hier in Engeland)

Koeien zijn aanzienlijke klimaatvervuilers

Denemarken heeft als eerste land in de wereld een CO₂-belasting ingesteld voor vlees- en melkbedrijven. Het lijkt er op dat die nieuwe klimaatbelasting in het Scandinavische land breed wordt gesteund. De Deense regering stelt ook dat de belasting als voorbeeld dient ter navolging voor andere landen. Ook de Deense boeren lijken zonder morren de belasting te aanvaarden. Die belasting zal overigens pas in 2030 in werking treden.
Lees verder

Hoe warm is het hier over 60 jaar?

Klimaat Amsterdam 2084

Klimaat Amsterdam 2084 bij huidige ontwikkeling broeikasgasuitstoot (afb: https://fitzlab.shinyapps.io/cityapp/)

Matt Fitzpatrick  van de universiteit van Maryland en programmeur Teofil Nakov hebben een toepassing gemaakt waarmee het klimaat in jouw stad over zestig jaar kan worden berekent. Deze toep bevat bijgewerkte analyses van een artikel uit 2019. Je kunt dat doen voor twee uitstootscenario’s: de huidige hoge emissies of voor de lagere uitstoot vergelijkbaar maar nog steeds hoger dan die we zouden verwachten volgens het Klimaatakkoord van Parijs.

Bron: univ. van Maryland

2023 was topjaar voor fossiele brandstoffen

Wereldenergieverbruik 2023

Wereldenergieverbruik 2023: verbruik fossiel was nog nooit zo hoog (afb: EI)

Er is nog nooit zoveel ‘fossiel’ verbrand als afgelopen jaar, zo is te lezen in een rapport van het Energieinstituut, de KPMG en Kearny. Het energieverbruik steeg met 2% tot 620 ExaJoules (exa=biljoen). Daarvan was 81,5% afkomstig van fossiele brandstof, hetgeen een 0,5 procemntpunt lager was dan in 2022. Vooral kolen (+ 1,5%) en olie (+2%) droegen bij aan die verhoging van 1,5% van fossiel opgewekte energie tot 505 EJ. De bijdrage van gas steeg niet. De broeikasgasuitdstoot steeg daardoor met 2% waardoor die voor het eerst boven de 40 miljard ton uitkwam. Lees verder

Kan landbouwer van klimaatvervuiler klimaatverbeteraar worden?

Ontbossing Amazonegebied

De ontbossing is vooral het gevolg van uitbreiding van landbouw- en mijnactiviteiten

De hele discussie met de boeren in Europa is van het begin af aan verkeerd geweest. Er is geen sector wezenlijker voor het voortbestaan van de mensheid dan de landbouw. Het grote probleem is ‘alleen’ dat de boeren verkeerd boeren, mede ‘geïnstrueerd’ en ‘begeleid’ door banken en de overheid. Boeren zijn nu nog grote klimaatvervuilers, maar die kunnen volgens sommige wetenschappers de kampioenen van de strijd tegen de aardopwarming worden. Nou ja, kampioenen. Je kunt de uitstoot van de landbouw daarmee wat verminderen. Lees verder

EU leidend in terugdringen verbruiksuitstoot (?)

Verbruiksuitstoot EU

De verbruiksuitstoot van de EU is te hoog (afb: SEI)

Uit onderzoek van het Stockholmse milieu-instituut (SEI)  blijkt dat de focus van de EU op territoriale broeikasgasuitstoot de invloed van haar verbruik in de wereld onderschat. Volgens de SEI heeft de EU een enorm potentieel om de ambitie van haar klimaatactie te verhogen door de verbruiksuitstoot van de lidstaten aan te pakken en de consumptie in het algemeen te verlagen. Zelfs binnen de Unie  blijkt die uitstoot per land enorm te verschillen. Lees verder

Klimaatschade door oorlog in Oekraïne aanzienlijk

Klimaatschade oorlog in Oekraïne

De klimaatschade onderverdeeld (afb: IGGAW)

Oorlog is een vrij domme en misdadige manier van ‘communicatie’ waarbij veel levens worden verwoest of vernietigd en een gigantische schade wordt aangericht. Ook helpen oorlogen niet mee om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Integendeel. Een groep onderzoekers onder aanvoering van Lennard de Klerk heeft uitgerekend dat de broeikasgasuitstoot van de oorlog in Oekraïne (pdf-bestand) in de eerste twee jaar (februari 2022 tot februari 2024) 175 mln ton kooldioxide-equivalenten zou zijn geweest, oftewel meer dan de uitstoot van Nederland in een jaar (158,4 mln ton in 2022). Lees verder

Uitstoot potent broeikasgas distikstofmonoxide rijst de pan uit

Uitstoot lachgas

De uitstoot van lachgas blijft stijgen (afb: Hanqin Tian et. al)

De uitstoot van het zeer heftige broeikasgas distiik-stofstofmonoxide (lachgas; N2O) is tussen 1980 en 2020 voortdurend gestegen. In dat laatste jaar bedroeg de uitstoot meer dan 10 miljoen ton, zo melden onderzoekers. Lachgas warmt 265 zo heftig op als kooldioxide. Verkeer (verbrandingsmotoren) en vooral landbouw ((kunst)mest) zijn de voornaamste bronnen van lachgas. Lees verder