Oceaanstromen kunnen nekslag voor ijslaag Antarctica zijn

Tottenijsplaat Antarctica

De Tottenijsplaat op Antarctica (afb: Yoshihiro Nakayama)

Onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Hokkaido hebben mede aan de hand van model-berekeningen en waarnemingen vanuit een helicopter het stevige vermoeden gekregen dat oceaanstromen een belangrijke factor zijn bij het verlies van de ijslaag op Antarctica. Met de grootschalige smelt van het ijs op het ijzige continent zou de zeespiegel meters kunnen stijgen. Lees verder

Mijnbouwbedrijf wil Greenpeace ‘lozen’ uit VN-overleg diepzeemijnbouw

Mangaanknollen

Mangaanknollen (afb: wikiMedia Commons)

Het mijnbouwbedrijf Metals Company wil dat Greenpeace wordt verwijderd uit het VN-overlegorgaan dat zich bezighoudt met diepzeemijnbouw, International Seabed Authority. De groenvreders zouden onderzoek van het bedrijf in de Stille Oceaan hebben verstoord. Het bedrijf beschuldigt de organisatie van een anti-wetenschapshouding. Greenpeace stelt dat er voldoende winplaatsen op land beschikbaar zijn van de gewilde metalen. Lees verder

Koralen zouden zich snel kunnen herstellen.

Bleke Groot Barrièrerif

De bleke koraalriffen van het Groot Barrièrerif

Al jaren wordt in diverse onderzoeken aangetoond dat het door de klimaatver-andering slecht gaat met het ecosysteem van de koralen. Zo zou het Groot Barrièrerif bij Australië in hoog tempo verbleken; een bewijs dat het leven er uit wegtrekt. Nu lijken onderzoekersters goed nieuws te hebben over de veerkracht van koralen: in vier jaar tijd zouden ze zich weer kunnen herstellen tot een gezond ecosysteem. Lees verder

2023 was warmste jaar ooit gemeten en 2024 overtreft dat

De aardopwarmingsfactoren

De factoren en hun invloed op de aardopwarming de afgelopen tien jaar. De mens heeft voor verreweg de grootste bijdrage gezorgd (afb: Berkeley Earth)

2023 was met een gemiddelde van 14,98°C het warmste jaar sedert de metingen midden negentiende eeuw begonnen. Dit jaar wordt het weer warmer, het wordt bijna gênant dat te melden. Van 1 januari tot en met 20 februari lag de gemiddelde temperatuur 0,55°C boven die van het vorige jaar. De belangrijkste factor is het door de mens veroorzaakte broeikaseffect. Daarnaast doen El Niño, de zon en een onderzeese vulkaan ook een (kleine) duit in het zakje. Ook het versneld verdwijnen van het ijs bij de polen helpt iet echt mee de opwarming te stoppen.
Lees verder

Geeft ‘onze’ Warme Golfstroom het toch op?

Oceaanstromen

Oceaanstromen versnellen door een warmere bovenlaag, maar ‘onze’ warme golfstroom wordt juist zwakker (afb: NASA)

Het is al herhaaldelijk voorspeld, maar bijna even vaak ook tegengesproken: de warme golfstroom in de noordelijke Atlantis dreigt ermee op te houden en dat heeft grote gevolgen voor het klimaat in Noordwest-Europa. Nu waarschuwen Nederlandse onderzoekers daar weer voor. Lees verder

Wervelstormen krijgen extra zware categorie 6

Wervelstorm Diana op 7 augustus 2011

Wervelstorm Diana op 7 augustus 2011 (afb: NOAA/WikiMedia Commons)

Door de klimaatverandering zullen de stormen ook zwaarder worden. Daarom stellen wetenschappers voor een extra zware categorie aan de zwaarte-indeling van wervelstormen toe te voegen: categorie 6. Lees verder

Zaken die niemand toebehoren zouden ‘gemeenschapsbezit’ moeten worden.

Klimaatkantelpunten

De klimaatkantelpunten moeten ook gemeenschapsbezit worden, vinden Rockström et. al  (afb: David Armstrong McKay et. al.)

We zijn in het Antropoceen aanbeland. Daarin zullen we, schrijft een groep wetenschappers rond Johan Rockström van het klimaatinstituut in Potsdam (D), de zaken fundamenteel anders moeten regelen. Zaken die niemand toebehoren maar die wezenlijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid op aarde zullen we ‘gemeenschapsbezit’ moeten maken. Ze stellen een nieuw raamwerk voor om niet alleen stukken van de wereld die ‘wereldbezit’ zijn zoals Antarctica en de oceanen tot ‘gemeenschapsbezit’ te verklaren maar ook cruciale, biofysische systemen die de toestand op aarde reguleren zoals de permafrost te laten ressorteren onder een planetair gemeenschapsbeheer. Lees verder

Plankton dreigt uit oceanen te verdwijnen en daarmee de vissen

Achteruitgang van fytoplankton door opwarming

De achteruitgang van fytoplankton heeft grote gevolgen voor de visstand. Duidelijk is te zien dat er in de tropen duidelijk minder vis (in biomassa) voorkomt (afb: Angus Atkinson et. al/Nature)

Door de aardopwarming zal tussen nu en het eind van de eeuw tot ruim een kwart van het plankton uit de noordelijke Atlantische Oceaan (kunnen) verdwijnen en als gevolg daarvan tot 55% van de vissen, waarschuwen onderzoekers rond Angus Atikinson van het zeelaboratorium in Plymouth (VK). Een soortgelijk proces zou zich ook in de andere oceanen (kunnen) afspelen, stellen ze. Lees verder

Koude oceaan zou hittegolven Europa mede veroorzaken

De 'klimaatwip' tussen 12 juli en 8 augustus 2018

De ‘klimaatwip’ tussen 12 juli en 8 augustus 2018 (afb: Julian Krüger et. al/Geomar)

Een koude Noord-Atlantische Oceaan zou (mede) verantwoordelijk zijn voor de extreem hoge temperaturen in Europa in 2023, zo hebben onderzoekers berekend rond Julian Krüger van het Helmholtzcentrum voor oceaananderzoek Geomar. Deze ‘klimaatwip’ zou een verhoging van de temperatuur in Europa tot +4°C (mede) mogelijk hebben gemaakt. Die zou dus mede de oorzaak geweest zijn van de hete zomers in Europa van 2015 en 2018.
Lees verder

“Het leven op aarde wordt bedreigd”

Droeve klimaatrecords

2023 wordt het jaar van vele droeve klimaatrecords (afb: William Ripple et.al/BioScience)

“Het leven op aarde wordt bedreigd”, schrijven onderzoekers in het blad BioScience. Ze baseren die dramatische conclusie op de bestudering van 35 vitale functies van de aarde, waarvan er twintig zich bijzonder ongezond ontwikkelen voor het aardse leven. Tegelijkertijd komen de VN een maand voor de COP28 met een rapport dat het met de klimaatverandering de verkeerde kant op gaat (maar dat zou iedereen kunnen/moeten weten). Diverse zogeheten kantelpunten zouden al zijn overschreden. Lees verder