Krimp maar ook minder groei economie lijkt adequaat klimaatbeleid

Jarmo Kikstra

Jarmo Kikstra (afb: iiasa.at)

Regelmatig hebben onderzoekers gesteld dat de wereld af moet van de ‘eeuwige’ economische groei, al was het maar omdat de aarde keiharde grenzen heeft. Onderzoekers rond Jarmo Kikstra van het IIASA hebben met een rekenmodel eens een groot aantal minder-groei- of krimpscenario’s voor Australië doorgerekend en kwamen tot de (voor mij=as) logische slotsom dat de klimaatdoelen (vermindering broeikasgasuitstoot tot netto nul in 2050) met een lagere groei of een nulscenario mogelijk sneller te halen zouden zijn dan met de ambitieuste scenario’s uit het zesde klimaatrapport van het VN-klimaatforum. Lees verder

Verticale windturbines zouden beter zijn dan horizontale

Verticale turbine met beweegbaar rotorblad

Sébastien Le Fouest met de proefturbine (afb: Alain Herzog/EPFL)

Windturbines hebben, meestal, drie min of meer verticale wieken rond een horizontale as. Verticale turbines hebben een as loodrecht op de horizon. Die laatste molens hebben een aantal voordelen: ze hoeven zich niet te richten op de windrichting, de dynamo kan onder gemonteerd worden, ze zouden minder ruimte innemen, minder dodelijk zijn voor vogels en vleermuizen en minder geluid maken.
Groot nadeel is dat de bladen grote wisselende krachten te verduren krijgen die bij bepaalde windkrachten de opbrengst nadelig kan beïnvloeden. Bovendien zouden die bladen het relatief snel voor gezien houden. Nu schijnen onderzoekersters van het EPFL in Zwitserland daar een oplossing voor gevonden te hebben waardoor de ongewenste trillingen in de bladen met 77% worden verminderd en hun opbrengst verdrievoudigt.<!–more–
Hernieuwbare energie is een mooi streven, maar heeft zo zijn nadelen. Zo leveren waterkracht en zonne-energie ’s winters minder stroom. Wind heeft daar geen last van, maar dat betekent meer windmolens en dat geeft weer andere problemen. Onderzoekersters van het EPFL denken dat verticale windturbines een betere oplossing zijn dan horizontale (de meest voorkomende) vanwege de zeer duidelijke voordelen. Maar dat grote nadeel dan, die zogeheten dynamische overtrek die de opbrengst vermindert en leidt tot relatief snelle breuk van de rotorbladen? Daaraan valt wat te doen, stelden onderzoekersters rond Karen Mulleners.
Die dynamische overtrek treedt op als de luchtbeweging en -snelheid zo veranderen dat de luchtstroming niet meer de kromming van de bladen volgt. Daardoor ontstaat een soort trek (zog) door wervels en turbulentie achter de bladen. Bij windturbines doet zich dat voor als de hoek tussen de windrichting en het rotorblad te groot wordt. Dat gebeurt bij verticale turbines als de windsnelheid een bepaalde grens overschrijdt, zegt het persbericht.

Beweegbare rotorbladen

Karen Mulleners en haar collega Sébastien Le Fouest bedachten dat het probleem aanzienlijk verminderd kan worden door de rotorbladen te beweegbaar te maken, waardoor ze voortdurend de optimale stand ten opzichte van de windrichting hebben. “Als we de rotorbladen uitrusten met motortjes kun je die richting aanpassen (aan de windrichting; as)”, zegt hoofdauteur Le Fouest.
Om erachter te komen hoe dat in zijn werk hoort te gaan bouwden ze een (kleine) verticale windturbine met een enkel rotorblad en rustten die uit met sensoren om in de windtunnel de opbrengst te meten afhankelijk van de oriëntatie van het rotorblad. Zo konden ze de ideale ‘winddans’ (zoals Le Fouest die dynamiek noemt) van het blad bepalen. Dat bleek beter en sneller te werken dan het een rekenmodel te laten voorspellen, stellen de twee onderzoekersters.

Met behulp van een zogeheten genetisch algoritme, een ki-term, rekenden ze allerlei windomstandigheden door om een optimum te krijgen van hoogste opbrengst en levensduur van de rotor(bladen). Door die aanpassingen zou de opbrengst met 200% kunnen toenemen (verdrievoudigen).
Of dat ook in het echt zo is zal eerst zo’n verticale windturbine op reële schaal moeten worden gebouwd en getest.
Le Fouest: “Volgens onze berekeningen komen de levensduur en de opbrengst zeer waarschijnlijk ten minste op het niveau van de conventionele windmolens.” Er is al geld en er zijn al contacten met een Zwitsers bedrijf op die praktijkproef mogelijk te maken.

Bron: Alpha Galileo

Hittegolven duren langer en zijn heter dan in 1979

Omvang en intensiteit hittegolven 1979 tot 2020

Omvang en intensiteit hittegolven 1979 tot 2020

In vergelijking met 1979 duren hittegolven wereldwijd gemiddeld 50% langer en komen ook vaker voor (67%). Bovendien zijn de hoogste temperaturen die daarin bereikt worden ook hoger, zo constateerden onderzoekers die de situatie tussen 1979 en 2020 analyseerden. Lees verder

Hoogvlieger levert zou altijd windstroom leveren

Energievlieger

Energievlieger zou 24 uur per dag stroom leveren (afb: skysails-power.com)

Soms kom je wel eens wat aardigs tegen. Onze Nederlandse ruimtevaarder Wubbo Ockels had al ideeën om met vliegers aan lange kabels windenergie af te tappen. Nu schijnt het bedrijf SkySails Power in Duitsland dat idee ‘overgenomen’ te hebben en is nu met het Franse bedrijf Engie een proef begonnen om die techniek te gebruiken voor de stroom die een gasopslagsysteem in Peckensen (D) nodig heeft. Lees verder

2023 was warmste jaar ooit gemeten en 2024 overtreft dat

De aardopwarmingsfactoren

De factoren en hun invloed op de aardopwarming de afgelopen tien jaar. De mens heeft voor verreweg de grootste bijdrage gezorgd (afb: Berkeley Earth)

2023 was met een gemiddelde van 14,98°C het warmste jaar sedert de metingen midden negentiende eeuw begonnen. Dit jaar wordt het weer warmer, het wordt bijna gênant dat te melden. Van 1 januari tot en met 20 februari lag de gemiddelde temperatuur 0,55°C boven die van het vorige jaar. De belangrijkste factor is het door de mens veroorzaakte broeikaseffect. Daarnaast doen El Niño, de zon en een onderzeese vulkaan ook een (kleine) duit in het zakje. Ook het versneld verdwijnen van het ijs bij de polen helpt iet echt mee de opwarming te stoppen.
Lees verder

Wervelstormen krijgen extra zware categorie 6

Wervelstorm Diana op 7 augustus 2011

Wervelstorm Diana op 7 augustus 2011 (afb: NOAA/WikiMedia Commons)

Door de klimaatverandering zullen de stormen ook zwaarder worden. Daarom stellen wetenschappers voor een extra zware categorie aan de zwaarte-indeling van wervelstormen toe te voegen: categorie 6. Lees verder

Elektrisch rijden in Nederland vergt zes volwassen Doel-centrales of 2000 windturbines

Nissan Leaf Tekna 2018

Een Nissan Leaf Tekna uit 2018 (afb: Nissan)

Begin 2022 heb ik (=as) op de achterkant van een sigarendoos uitgerekend hoeveel extra elektrisch vermogen nodig is om alle (personen)wagens in Nederland op elektra te laten rijden. Ik kwam ongeveer uit op het vermogen van de vier (kern)centrales in Doel (B). Met nieuwere een reëlere cijfers kom ik uit op 4365 MW oftewel zes Doelcentrales of, ruw geschat, zo’n 2000 windturbines alleen om 9,4 miljoen elektrische auto’s te laten rijden. Lees verder

Houten windmolens (veel) beter dan stalen (?)

Een houten module van een turbinestaander

Een houten module van een turbinestaander (afb: Modvion)

Tot aan het puntje van de wieken is de windmolen van het Zweedse bedrijf Modvion 150 m hoog met een vermogen van 2 MW. Voornaamste bijzonderheid daarvan is dat de paal waar de wieken op staan/ aan hangen voornamelijk van hout is. De meeste ‘staanders’ van windturbines zijn van staal, en dat is, zoals bekend een ‘klimaatvijandig’ materiaal. Het Zweedse bedrijf stelt dat het goed mogelijk is veel hogere, houten molens te bouwen, zelfs op zee en dat ze gegarandeerd zijn voor een levensduur van 25 tot 30 jaar.  Bovendien veroorzaakt een ‘houten’ windturbine 90% minder CO2 dan een ‘stalen’ (wieken en generator zijn van dezelfde materialen) en voor brand zou je niet bang hoeven te zijn. Kortom alleen maar winst (aldus Modvion). Lees verder

EU haalt uitstootdoelstelling (-55%) voor 2030 niet

Al in juni constateerde de Europese Rekenkamer dat de EU de klimaatdoelstelling voor 2030 niet haalt (vermindering broeikasgasuitstoot van 55% tov 1990). Nu moet ook de Europese Commissie dat hooguit een vermindering van 51% ka worden gehaald. De Europeanen zullen hun inspanningen moeten verdubbelen om het groene akkoord van de EU te halen, stel de EC. Lees verder

Project minikerncentrales in de VS geschrapt

Kleine modulaire reactor

Deze VOYGR-12 zou twaalf jaar lang 154 MWe kunnen leveren zonder vernieuwing van de radioactieve brandstof (afb: NuScale)

Er zijn mensen die beweren dat kernenergie een adequaat middel is tegen de klimaatverandering, maar even uit het oog verliezen dat kernenergie allesbehalve een duurzame vorm van energieopwekking is. In de VS had het bedrijf NuScale en de energie UAMPS het plan opgevat om vanaf 2027 alles bij elkaar zo’n 720 MW aan minikerncentrales (zo’n 77 MW per eenheid) te  gaan bouwen die stroom zouden opwekken tegen een prijs van iets meer dan 50 euro per megawattuur (5 ct/kWu). Daarvoor hadden de initiatiefnemers geld van de Amerikaanse federale overheid gehad. Het lijkt er op dat dit project alweer ten einde is. Oorzaak: wind- en zonne-energie zijn veel te goedkoop. Lees verder