Emissierechten in Duitsland leveren 13 miljard op

Fabriekuitstoot

Uitstoot van, onder meer, broeikasgassen (afb: bondbeterleefmilieu.be)

Wat mij betreft een van de weinige doelmatige maatregelen in de EU tegen de klimaat-verandering is uitstoters te laten betalen voor  hun broeikasgas-uitstoot. Die ‘rechten’ om te mogen uitstoten zijn nu hoger dan ooit eerder: 96,45 euro per ton CO₂-equivalent. Zo betaalde Duitse ondernemers in het totaal het vorig jaar 13 miljard, Nederland in 2021 leverde emissierechten bijna 900 miljoen op en ongeveer 1,2 miljard in 2022. België inde in 2021 ten minste 400 miljoen euro aan emissierechten.  De ‘rechten’ die worden verhandeld via het Europese Handelssysteem worden, zoals ook de opzet was, steeds duurder en het plafond (hoeveel mag worden uitgestoten) wordt steeds lager. Lees verder

Nederland heeft in 2021 ‘Urgendadoel’ niet gehaald

Broeikasgassen

Broeikasgassen en hun opwarmingseffect (afb: WikiPedia)

Volgens berekeningen van het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM heeft Nederland het vorig jaar het ‘Urgendadoel’ niet gehaald om de broeikasuitstoot 25% onder die van 1990 te laten dalen (in feite zou dat meer moeten zijn; as). Die reductie lag vorig jaar op 23,9%. In 2020 bleef Nederland nipt onder de streep van 25%. Dat had vooral met de coronapandemie te maken. Lees verder