Kooldioxidegehalte atmosfeer in 2021 verder gestegen

Klimaat in 2021

Staat van het klimaat in 2021 allesbehalve verbeterd (afb: schermafdruk rapport AMS)

Er is een hoop gedoe over de klimaat-verandering, maar de maatregelen die tot nu toe zijn genomen hebben nog niet veel effect gehad. Volgens de Amerikaanse maatschappij voor meteorologie AMS is het kooldioxidegehalte in de atmosfeer gestegen naar 414,7 delen per  miljoen, tegen 412,4 dpm in 2020. Lees verder

Nederland heeft in 2021 ‘Urgendadoel’ niet gehaald

Broeikasgassen

Broeikasgassen en hun opwarmingseffect (afb: WikiPedia)

Volgens berekeningen van het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM heeft Nederland het vorig jaar het ‘Urgendadoel’ niet gehaald om de broeikasuitstoot 25% onder die van 1990 te laten dalen (in feite zou dat meer moeten zijn; as). Die reductie lag vorig jaar op 23,9%. In 2020 bleef Nederland nipt onder de streep van 25%. Dat had vooral met de coronapandemie te maken. Lees verder

Laatste zeven jaar warmste ooit gemeten

Aardtemperaturen

2021 was niet het warmste jaar ooit gemeten maar er werden toch diverse hitterecords gebroken (afb: Copernicus)

De laatste zeven jaar waren de warmste ooit gemeten, zo blijkt uit gegevens vergaard door Europese satellieten. Volgens de klimaatdienst Copernicus van de EU zou 2021 het op vier na warmste jaar sedert het begin van de metingen zijn geweest met hitterecords in verschillende gebieden. Ondanks alle klimaatheisa stijgt de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer nog steeds. Opmerkelijk daarbij is de toename van het heftige broeikasgas methaan tot bijna 1,9 delen per miljoen (dpm). Lees verder