Nederland heeft in 2021 ‘Urgendadoel’ niet gehaald

Broeikasgassen

Broeikasgassen en hun opwarmingseffect (afb: WikiPedia)

Volgens berekeningen van het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM heeft Nederland het vorig jaar het ‘Urgendadoel’ niet gehaald om de broeikasuitstoot 25% onder die van 1990 te laten dalen (in feite zou dat meer moeten zijn; as). Die reductie lag vorig jaar op 23,9%. In 2020 bleef Nederland nipt onder de streep van 25%. Dat had vooral met de coronapandemie te maken.Die ‘gunstige’ ontwikkeling in 2020 werd het vorig jaar weer teniet gedaan door een week winter (anders dan we tegenwoordig gewend zijn), het beperken van de coronamaatregelen (of het opvolgen daarvan, anders dan in 2020). Ook de landbouw deed met een stijging van de uitstoot met 2% zijn ‘best’. De gestegen aardgasprijs zorgde ervoor dat er meer kolen gestookt werden. Dit kwam doordat de prijs van aardgas in de tweede helft van het jaar gestegen was.

Nederland moest, uitgedaagd door Urgenda, zich houden aan de eigen doelstelling om in 2020 een kwart minder broeikasgassen uit te stoten dan in peiljaar 1990. De overschrijding van afgelopen jaar is volgens Urgenda ‘een klap in het gezicht van de jongere generatie’. Nederland heeft afgesproken in 2030 een uitstootreductie van 65% te bereiken. Urgenda wil om de tafel met de betrokken ministers om te bespreken hoe het teveel aan uitgestoten broeikasgassen in 2021 snel kan worden gecompenseerd.

Bron: de Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *