De wereld vestigt alleen nog maar droevige klimaatrecords

Klimaatrapport UNEP 2023

De omslag van het rapport lijkt een cynische verwijzing naar het voor dove oren herhalen van de keiharde boodschap (afb: UNEP)

Terwijl de klimaatverandering doordendert slaagt de mensheid er maar niet in de broeikasgasuitstoot, een bijwerking van kwalijke menselijke activiteiten, omlaag te krijgen. Voorafgaand aan de COP28 in oliestaatje Dubai publiceert de milieuorganisatie van de VN (UNEP) een rapport over het grote tekort aan klimaatactiviteit in de wereld om de opwarming onder de 2°C ten opzichte van het voorindustriële te houden (soms gerekend voor 1750 maar ook wel voor 1850; as)), laat staan onder de 1,5°C. We zijn op weg naar een aardopwarming van ten minste 3°C aan het eind van deze eeuw, als er niet snel drastische maatregelen genomen worden, waarschuwen de opstellers nog maar weer eens, hoogstwaarschijnlijk tevergeefs. Lees verder

Wereld nog lang niet op koers naar afscheid van fossiel

Productie fossiele brandstoffen tot 2050

Productie van kolen, olie en gas tot 2050 (afb: UNEP-rapport)

Overheden zijn nog steeds van plan om in 2030 meer dan het dubbele van de hoeveelheid fossiele brandstoffen te produceren dan die overeenkomen met een beperking van de opwarming tot 1,5°C, stelt de milieuorganisatie van de VN, UNEP, in een nieuw rapport. Het voortbestaan van de mondiale kloof tussen wat nodig is om de klimaatverandering tot staan te brengen en wat er werkelijk gedaan wordt en gaat worden dreigt een rechtvaardige energietransitie ernstig in gevaar te brengen, stelt de UNEP. Lees verder

VN-rapport: Rijke landen blijven ver achter met klimaathulp

Inger Andersen UNEP-directeur

UNEP-directeur Inger Andersen (afb: WikiMedia Commons)

In plaats van een verhoogde inspanning om een desastreuze klimaatontwrichting te voorkomen ziet de milieuorganisatie van de Verenigde Naties UNEP een achteruitgang. Rijke landen laten het grotendeels afweten als het gaat om de financiering van aanpassingsmaatregelen aan de aardopwarming van armere landen, constateert UNEP in een nieuw rapport. De behoeften aan financiering van aanpassingsmaatregelen van arme landen is tien tot achttien keer groter dan de rijkere landen wensen bij te dragen. Die kloof is in vergelijking met vorige verslag met 50% toegenomen, aldus de UNEP. Lees verder

Zoals het er nu voorstaat wordt het nog warmer

Anne Olhoff

Anne Olhoff (afb: UNEP)

…dan in Parijs in 2015 afgesproken. Met de toezeggingen die in aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow worden gedaan zal het eind van deze eeuw 2,7°C warmer zijn dan in het voorindustriële tijdperk. Met afspraken in Parijs gemaakt de jaarlijkse emissies zouden de broeikasgasemissies in 2030 28 miljard ton minder moeten zijn dan de landen zich hebben voorgenomen te doen, zo is te lezen in een rapport van de milieuorganisatie van de VN, de UNEP. De onderzoekers baseerden zich daarbij op toezeggingen van landen. Lees verder