De wereld vestigt alleen nog maar droevige klimaatrecords

Klimaatrapport UNEP 2023

De omslag van het rapport lijkt een cynische verwijzing naar het voor dove oren herhalen van de keiharde boodschap (afb: UNEP)

Terwijl de klimaatverandering doordendert slaagt de mensheid er maar niet in de broeikasgasuitstoot, een bijwerking van kwalijke menselijke activiteiten, omlaag te krijgen. Voorafgaand aan de COP28 in oliestaatje Dubai publiceert de milieuorganisatie van de VN (UNEP) een rapport over het grote tekort aan klimaatactiviteit in de wereld om de opwarming onder de 2°C ten opzichte van het voorindustriële te houden (soms gerekend voor 1750 maar ook wel voor 1850; as)), laat staan onder de 1,5°C. We zijn op weg naar een aardopwarming van ten minste 3°C aan het eind van deze eeuw, als er niet snel drastische maatregelen genomen worden, waarschuwen de opstellers nog maar weer eens, hoogstwaarschijnlijk tevergeefs. Lees verder