Klimaatvoetafdruk voedsel kan makkelijk omlaag

Plantaardige beefburger

Plantaardige beefburger: het heeft kennelijk zin die op vlees te laten lijken om consumenten over te halen

Zoals hier al vaker gemeld kan de gewone burger zelf al een hoop doen om de broeikas-gasuitstoot te verminderen. Australische onderzoekers hebben een uitgeplust wat de broeikasgasuit-stoot is van ruim 20 000 voedingsartikelen en gekeken wat de broeikasgasuitstoot voor de voeding van 7000 huishoudens was. Ze kwamen tot de conclusie dat een huishouden door andere keuzes voor bijna gelijkwaardige alternatieven te maken al gauw een kwart van hun voedselklimaatvoetafdruk kunnen verminderen. Verandering van dieet geeft een nog beter resultaat.
Lees verder

Ook klimaatwetenschappers blijken grote klimaatzondaars

Onderwerpen AS 2023

Op het ASM in 2023 op Mallorca was klimaat erg belangrijk (afb: Emma Kritzberg et. al)

Klimaatweten-schappers zijn, overigens net als andere rondtrekkende geleerden, grote klimaatzondaars. Die verbruiken in een week hun halve jaarkrediet aan broeikasgassen als ze het ASM-congres (waterwetenschappen) bezoeken, maar volgens de onderzoeksters van deze studie kan het ook anders. Lees verder