Ook klimaatwetenschappers blijken grote klimaatzondaars

Onderwerpen AS 2023

Op het ASM in 2023 op Mallorca was klimaat erg belangrijk (afb: Emma Kritzberg et. al)

Klimaatweten-schappers zijn, overigens net als andere rondtrekkende geleerden, grote klimaatzondaars. Die verbruiken in een week hun halve jaarkrediet aan broeikasgassen als ze het ASM-congres (waterwetenschappen) bezoeken, maar volgens de onderzoeksters van deze studie kan het ook anders.
Klimaatwetenschappers roepen regelmatig op dat er wel eens wat steviger mag worden gewerkt aan de terugdringing van de broeikasgasuitstoot, die nog steeds niet afneemt, maar die hebben soms zelfs heel wat boter op hun hoofd. De onderzoekers bekeken de uitstoot van deelnemers aan de ASM-congressen tussen 2004 en 2023, die gemiddeld zo’n 1500 bezoekers trekken. Dat congres vond regelmatig plaats in exotische en ver weg gelegen oorden voor de meeste deelnemers als Hawaï, Puerto Rico of Mallorca.
De gemiddelde kooldioxideuitstoot voor een deelnemer bedroeg 1,3 ton per bezoek. Per wereldbewoner is het het ‘klimaatkrediet’ 2,3 ton per jaar in 2030 en 1,4 ton in 2040, uitgaand van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. “Die uitstoot is de olifant in de kamer waar niemand over wil praten”, zegt Emma Kritzberg van de universiteit van Lund. Die uitstoot werk je volgens haar ook niet weg met halfzachte maatregelen als vegetarisch eten. De reisafstanden zullen moeten worden teruggebracht.

Virtuele congressen

Volgens medeonderzoekster Marie Elodie Perga van de universiteit van Lausanne (Zwi) hebben drie jaar ervaring met virtuele congressen aangetoond dat die niet opwegen tegen lijfelijke aanwezigheid op de congressen. Oplossingen zouden volgens de onderzoeksters dus niet daarin gezocht moeten worden. Ik(=as) heb daar overigens ook goede dingen over gehoord. Zo zouden die virtuele congressen makkelijker bijgewoond kunnen worden door wetenschappers uit minder rijke landen.
Volgens Kritzberg zijn wetenschappers wel bezig de klimaatvoetafdruk van congressen te verminderen. “Zo weten waterwetenschappers als geen ander welk effect klimaatverandering heeft op watersystemen. De helft van de bijdragen op de congressen ging over klimaatverandering. Er werd ook veel aandacht besteed om deze kennis over te brengen om aan te zetten tot actie en niet alleen in het eigen vakgebied.”

Er zijn volgens de onderzoeksters verschillende manieren om de broeikasgasuitstoot van congresbezoek aanzienlijk te verminderen. Zo zouden de congressen gehouden moeten worden op plaatsen waar ze het meeste effect hebben. Het reizen via verschillende vliegvelden zou eenderde van de uitstoot verklaren (lijkt mijk=as erg weinig). “Organiseer parallelle congressen op verschillende locaties in Noord-Amerika, Europa en Azië. Dat zou al een hoop schelen want dan hoeven de deelnemers niet zo ver te reizen. Houd geen congressen op eilanden”, stelt Kritzberg voor.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *