Klimaatvoetafdruk voedsel kan makkelijk omlaag

Plantaardige beefburger

Plantaardige beefburger: het heeft kennelijk zin die op vlees te laten lijken om consumenten over te halen

Zoals hier al vaker gemeld kan de gewone burger zelf al een hoop doen om de broeikas-gasuitstoot te verminderen. Australische onderzoekers hebben een uitgeplust wat de broeikasgasuit-stoot is van ruim 20 000 voedingsartikelen en gekeken wat de broeikasgasuitstoot voor de voeding van 7000 huishoudens was. Ze kwamen tot de conclusie dat een huishouden door andere keuzes voor bijna gelijkwaardige alternatieven te maken al gauw een kwart van hun voedselklimaatvoetafdruk kunnen verminderen. Verandering van dieet geeft een nog beter resultaat.
Vlees, zoetwaren en melkproducten zijn de voedingsmiddelen die de meeste uitstoot veroorzaken per kilo product. Vlees zorgt voor bijna de helft (49%) van de broeikasgasemissies van een gemiddelde van de zevenduizend huishoudens, terwijl dat maar 11% van de uitgaven uitmaakt. Fruit, groenten en noten – je voelt ‘m al aankomen – zijn goed voor een kwart van de uitgaven voor voedsel, maar slechts voor 5% van de voetafdruk van het gemiddelde Australische gezin (althans die zevenduizend) verantwoordelijk.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *