“Sinds jaren ’70 is het 0,2°C per decennium warmer geworden”

Bjørn Hallvard Samset

Bjørn Hallvard Samset (afb: cicero.oslo.no)

Om goed te kunnen voorspellen heb je goede rekenmodellen nodig. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de aardtemperatuur in relatie tot de broeikasgasuitstoot. Nu hebben onderzoekers een beter model ontwikkeld dat corrigeert voor de ‘ruis’ van klimaatvariabelen. Daarmee ‘achteruit voorspellend’ is 2021 marginaal ‘koeler’ geweest dan het tot nu toe warmste jaar 2020 en blijkt dat sedert de jaren ’70 de gemiddelde aardtemperatuur 0,2°C per decennium warmer is geworden.
“Gemeenschappelijke wijsheid zegt dat we tot twintig jaar nodig hebben om met zekerheid te kunnen zeggen dat de vermindering van de broeikasgasuitstoot ook leidt tot een vertraging van de aardopwarming”, zegt Bjørn Hallvard Samset van het Noorse klimaatcentrum CICERO. “Onze nieuwe methode halveert die tijd waardoor beleidsmakers een snellere reactietijd krijgen. We kunnen ook vaststellen dat de aardopwarming gestaag voortgaat zonder versnelling of vertraging.”

De oppervlaktetemperatuur van de aarde in een jaar wordt zowel beïnvloed door de aardopwarming als door de variatie in het klimaat zelf. Voorbeelden van die klimaatvariaties zijn de verschijnselen El Niño en La Niña in de Pacifica en de Noord-Atlantische Oscillatie. Die zijn onafhankelijk van de aardopwarming maar kunnen het klimaat tot 0,5°C per jaar beïnvloeden.

Ruis

Voor onderzoekers zijn zulke klimaatverschijnselen ‘ruis’. Die bemoeilijken het berekenen van de feitelijke opwarming, vooral als je het over korte termijnen tussen de tien en twintig jaar hebt. Daarom gebruikt het VN-klimaatforum de opwarming over tien jaar, in plaats van per jaar. Onderzoekers van CICERO met collega’s uit Duitsland, de VS en China hebben nu een nieuwe methode ontwikkeld om die ruis te onderdrukken en die schijnt, stellen die onderzoekers zelf, goed te werken.

“We hebben een model gebruikt dat patronen van oppervlaktetemperaturen van oceanen verbindt met schommelingen van de gemiddelde aardtemperatuur”, zegt medeonderzoekster Marianne Tronstad Lund. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de invloed van El Niño of La Niña eruit filteren.” De methode maakt het ook mogelijk sneller te kunnen vaststellen welk effect veranderingen in broeikasgasemissies hebben op de aardopwarming. Dat kan de burger moed geven.

2021

De onderzoekers hebben de nieuwe methode ook gebruikt om die ‘ruis’ van 2021 te elimineren, waardoor dat jaar zijn werkelijk plaats kreeg in de ranglijst van warmste jaren: nummer 2 na 2020 en maar marginaal kouder. Eerder stond 2021 op een zesde (of zevende) plaats. Samset: “Op een tweede plaats, maar, helaas, gaat de berichtgeving daarover door op de oude voet.”

Met het verbeterde model kregen de onderzoekers ook een beter zich op de werkelijke aardopwarming gedurende de laatste vijftig jaar. Het bleek hun dat sedert 1970 de temperatuur stabiel is toegenomen met zo’n 02,°C per decennium. “We stevenen stabiel af op een toestand die we niet willen”, zegt de Noor. “Het is hoe stabiel die toename is geweest.”

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *