Zijn we de 1,5°C opwarming al gepasseerd?

Temperaturen 2023

Temperatuurstijgingen en -dalingen in 2023 (afb: NOAA)

Na de Europese waarnemer Copernicus zijn ook de Amerikaanse organisatie NOAA en NASA dat 2023 niet alleen het warmste jaar was ooit gemeten, maar ook verreweg het warmste jaar. Kwam Copernicus nog uit op 1,48*C boven het voorindustriële tijdperk. De NASA heeft het over 1,2°C hoger dan het gemiddelde van 1951 tot 1980. NOAA komt uit op 1,35°C hoger dan in 1850 (wanneer dat voorindustriële tijdperk begint is wat ongewis; sommige onderzoekers hebben het over 1750).
Al maanden is de klimaatwereld in rep en roer over de klimaatrecords van 2023 en wat daarvan de oorzaken zijn. Sommige denken aan energetische instabilieteit, andere wijzen op de ontwikkelingen in en rond Antarctica, weer andere op de aerosolen (deeltjes in de atmosfeer). Ook het ‘kerstkind’ El Niño zou een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vestigen van de records, maar weer andere zeggen dat die pas zijn invloed dit jaar zal laten gelden. Er moet iets anders loos zijn.
2023 is niet verlopen zoals verwacht werd (temperatuurstijging sedert 1850). Mogelijk was 2023 een ongelukje was en zal 2024 weer ‘normaal’ worden en, met El Niño – verlopen zoals 2023. Maar als 2023 het teken is dat er iets systematisch is veranderd, dan mogen we een nog warmer 2024 verwachten. Volgens de NOAA is een een kans van een op drie dat 2024 warmer wordt dan 2023 en een kans van 99% dat 2024 tot de vijf warmste jaren ooit gemeten zal worden.

Het is overigens verbazingwekken achterlijk dat zowel de NASA als de NOAA (beide Amerikaans) de Fahrenheittemperatuur als eerste melden en de Celsiustemperatuur er in haakjes achter.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *