Warmste jaar 2023 nog warmer dan verwacht

Gemiddelde aardoppervlaktemperaturen van 1940 t/m 2023

Gemiddelde afwijkingen per maand van 1940 t/m 2023 (fel rood) ten opzichte van de gemiddelde oppervlaktetemperaturen per maand van 1991 t/m 2020 (afb: copernicus.eu)

Het is ook in dit blog al aangekondigd, maar nu is het officieel: 2023 was met een temperatuur van gemiddeld 1,48°C boven het voorindustriële tijdperk het warmste jaar tot nu toe, meldde de Europese klimaatdienst Copernicus. 2023 versloeg het vorige recordjaar 2016 met 0,2°C. In 2015 hebben nagenoeg alle in Parijs een akkoord ondertekend de aardopwarming onder de 2°C te houden, bij voorkeur onder de 1,5°C. Die wensdoelstelling is nu welhaast onhaalbaar en de 2°C-grens komt rap in zicht.
We houden nog even een slag(je) om de arm, aangezien ook andere organisaties die zich met het klimaat bezighouden zoals de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Britse weerkundige dienst Met Office nog met hun uitkomsten moeten komen. De nog immer stijgende broeikasgasuitstoot is medeschuldig aan die stijging, maar die verklaart niet de hele verhoging.
Het warmwaterfenomeen El Niño, dat vorig jaar de kop opstak, heeft ongetwijfeld ook iets met dat record te maken, maar ook die kan, opgeteld bij de emissies, niet de hele stijging verklaren. El Niño heeft meestal het grootste effect op de wereldtemperatuur in het tweede jaar van zijn heerschappij. Wellicht, en dat is natuurlijk vrij wrang, dat de verklaring (ook) gezocht moet worden in het schoner worden van de atmosfeer door het toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Bron: Science

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *