Opknappen ipv slopen is beter voor het klimaat

Sloop huizen

Sloop is verspilling. Nieuwbouw veroorzaakt een hoop broeikasgas

Je gelooft het misschien niet, maar Groot-Brittannië is de minst slechte leerling in de klimaatklas. Gister hield Brits premier Boris Johnson in de VN-raad een pleidooi voor directe klimaatactie en vandaag pleiten Britse topingenieurs (wat de BBC daar dan ook mee bedoelt) met het verzoek aan de regering om gebouwen niet meer te slopen maar die op te knappen. Daar zou het klimaat aanzienlijk mee geholpen zijn.
Dat verzoek is in feite neergelegd in een rapport van de koninklijke ingenieursvereniging in het Verenigd Koninkrijk. We, zo stelt het rapport, moeten bij de aanleg van wegen, de bouw van huizen en bruggen gewoon anders gaan denken. Veel bouwmaterialen, zoals beton en staal, veroorzaken aanzienlijk broeikasgasemissies. “We zetten gebouwen neer en dan slopen we ze en gooien ze weg”, zegt Rebecca Lunn van de universiteit van Strathclyde, een van de opstellers van het rapport. “Dat is een grote fout en daar moeten we mee ophouden.”
Medeopsteller Mike Cook van het Imperial College heeft kritiek op het wegenprogramma van de Britse overheid, waar maar liefst 27 miljard pond (ruim 30 miljard euro) mee is gemoeid. Dat programma zal, vanwege het gebruikte beton en asfalt, een massale broeikasgasuitstoot veroorzaken, stelt hij . Hij vindt dat de huidige capaciteit optimaal gebruikt moet worden. Ook de uitbreiding van de luchthaven Heaththrow zou heroverwogen moeten worden, zegt hij op persoonlijke titel.
De vereniging van civiele ingenieurs in het VK stelt bij monde van Julie Godefroy dat de overheid doelen voor de bouwsector dient te stellen om zo snel mogelijk op netto nul uit te komen wat betreft de broeikasgas

uitstoot. “We moeten afbraak en nieuwbouw zien te voorkomen. Vaak zit het meeste in een gebouw onder de grond dus zouden we bestaande funderingen moeten gebruiken.”

Overheid

De overheid reageerde door te stellen dat het VK ‘leider is in de bestrijding van de klimaatverandering’. Dat klopt wel, maar ook in het land van Johnson wordt nog te weinig gedaan om de klimaatverandering te dempen, laat staan te keren. Volgens een woordvoerder van het ministerie van, onder meer, energie heeft de Britse overheid eerder dit jaar een plan ontwikkeld om de Britse industrie, met inbegrip van de bouw, te ‘ontkolen’. Ook zou er extra geld zijn uitgetrokken voor om de Britse industrie te helpen de broeikasgasuitstoot te verminderen en om energie te besparen.

De wens van de ingenieurs wordt van harte ondersteund door het Britse architectenblad , Architects’ Journal dat al lang schijnt te gruwen van sloop en de verspilling die daarmee verbonden is. De overheid zou belastingmaatregelen kunnen gebruiken om opknappen voordeliger te maken dan nieuwbouw.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *