Vooral delen China extra bedreigd door klimaatverandering in 2050

Door aardopwarming bedreigde bebouwing wereldwijd

Door aardopwarming bedreigde bebouwing wereldwijd (afb: xdi.systems)

Risicoinstituut XDI heeft een lijst gepubliceerd van gebieden in de wereld waar gebouwen het meest te duchten hebben van de klimaatverandering in de komende 27 jaar. De ’top’ van de honderd meest bedreigde gebieden liggen vooral in China. Ook India, Indonesië (vooral Java) en het oosten van de VS, van Zuid-Amerika en van Azië staan hoog op de XDI-ranglijst.
De lijst moet een aanwijzing zijn voor de klimaatrisico’s van vastgoed op basis van het scenario dat we op een aardopwarming van 3°C eind deze eeuw afstevenen. Het instituut neemt dan zaken mee als overstromingen, stijging van de zeespiegel, droogtes, natuurbranden, hittegolven e.d. die het gevolg zijn van de aardopwarming.
Van de 2600 geanalyseerde regio’s blijken de Chinese bouwwerken het meest bedreigd. Ook Indonesië staat hoog op de lijst evenals India en de VS. In China gaat om steden als Jiangsu, Shandong, Hebei, Guangdong, Henan. Florida en Californië staan respectievelijk op de tiende en negentiende plaats. In Europa staat Vlaanderen op de 64ste plaats.
Meer dan de helft (114) va de tweehonderde meest bedreigde regio’s liggen in Azië, vooral door wateroverlast door, onder meer, zeespiegelstijging. In de VS is ook het stijgende water een dreiging voor staten langs de Golf van Mexico. Californië krijgt vooral te maken met natuurbranden en hittegolven. Florida en Texas zullen meer last krijgen van heftige winden (orkanen).

Vlaanderen

Opmerkelijk is de positie van Vlaanderen waar de gebouwen het hard te verduren zullen krijgen door gevolgen van de klimaatontwrichting, vooral door overstromingen, nog voor Australië. Nederland staat niet op het lijstje met door de klimaatverandering bedreigde bebouwing.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *