Arme landen betalen de prijs, de rijke houden het geld op zak

Klimaatverandering is geen financieel verhaal, maar geld speelt een hoofdrol in het tegengaan daarvan. De kosten op zich zijn niet zo zeer het punt, maar wel wie de rekening betaalt. Het lijkt er op dat de rijke landen, die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de aardopwarming, weigeren dat te doen. Het gevolg: de arme landen zitten met de brokken (of nog veel minder dan dat), maakt een artikel in Nature duidelijk.  Daarin worden de economische gevolgen van hittegolven in twintig jaar (1992 tot 2013) berekend.Door die hittegolven  zou in die twintig jaar een (economisch) verlies zijn geleden tussen de 5 en 29 biljoen dollar (is ongeveer evenveel euro). De verhoudingsgewijs grootste verliezen werden geleden in armere landen die, gemiddeld, vaak in de warmere delen van de wereld liggen.
Landen als Brazilië, Venezuela en Malawi hadden het zwaar te verduren. Daar zou die extreme warmte hebben gezorgd voor een verlaging van het binnenlands bruto-product (BBP) met 5% per jaar. In rijke landen als Finland en Canada zou dat ongeveer 1% per jaar zijn geweest.

Dit onderzoek onderstreept (maar weer eens) het grote probleem van de klimaatongelijkheid (naaste vele andere ongelijkheden in deze onze wereld). Op de bijna voorbije COP27 in Egypte, waar het geld een hoofdrol heeft, moeten koppen met spijkers geslagen worden. Of dat ook gebeurt is maar zeer de vraag. Binnenkort zullen we het weten of wij rijke aardbewoners zullen gaan betalen voor onze waanzinnige overconsumptie in, zeker, de laatste zestig jaar…

UNEQUAL BURDEN. Graphic shows tropical and low-income countries suffer the largest economic impacts as a result of heatwaves.Is die blauwe stip vlakbij de VS China? Grafiek uit artikel van Christopher Callahan en Justin Mankin

Bron: Nature

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *