Extreme hitte Pakistan en India 30 keer waarschijnlijker door klimaatverandering

Malik Amim Aslam

Ex-klimaatminsiter van Pakistan Malik Amim Aslam:…ernstig getroffen… (afb: WikiMedia Commons)

De temperaturen in India en Pakistan zijn onlangs opgelopen tot soms boven de 50°C. Volgens onderzoekers zouden die extreme omstandigheden een gevolg zijn van de aardopwarming. Extreme hittegolven zouden daar dertig keer waarschijnlijker worden door de aardopwarming.
In een van de grootste dennenbossen ter wereld in Pakistan is tijdens de nog steeds voortdurende hittegolf brand uitgebroken. De bosbranden in het Koh-i-Soelaimangebergte in de provincie Beloetsjistan hebben al honderden hectares bos vernield. Bij de bluswerkzaamheden zijn inmiddels al drie mensen omgekomen terwijl er vier gewond zijn geraakt.

De oorzaak van de brand was niet bekend, maar het lijkt er op dat de hittegolf het effect heeft verergerd. Pakistan heeft de buurlanden India en Iran gevraagd met de bestrijding van de branden te helpen. Ook in de buurt van de hoofdstad Islamabad staat bos in brand.
Volgens Malik Amin Aslam, ex-klimaatminister van Pakistan, is zijn land ernstig door de klimaatverandering getroffen. De hoge temperaturen dit voorjaar hebben geleid tot droogtes, maar ook tot overstromingen door dambreuken bij gletsjermeren. Het zou uit onderzoek zijn gebleken dat hittegolven in India en Pakistan dertig keer waarschijnlijker zijn geworden door de aardopwarming. Dat onderzoek is overigens nog niet beoordeeld door vakgenoten.
Met de huidige opwarming van ongeveer 1,2°C is de kans nog vrij laag: een kans van 1% dat zo’n extreme hittegolf elk jaar voorkomt. Die is overigens al dertig keer groter als in het voorindustriële tijdperk, stellen de onderzoekers. Bij een opwarming van 2°C (het maximum zoals beoogd in klimaatakkoord van Parijs in 2015) moet eens in de vijf jaar op dergelijke extreme temperaturen worden gerekend. De onderzoekers vergeleken weergegevens van nu met die in het voorindustriële tijdperk (voor 1850).

Dodelijk

Hittegolven zijn volgens klimaatonderzoekster Frederieke Otto van ICL de dodelijkste gevolgen van de klimaatverandering. “Zo lang de broeikasgasuitstoot stijgt zullen dergelijke katastrofes steeds vaker voorkomen.” Temperaturen boven de 50°C hebben in India en Pakistan voor zover nu bekend de afgelopen weken aan 90 mensen het leven gekost.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *