Steeds meer stadsbewoners krijgen vaker last van de hitte

De warme stad

Steden zijn al gauw een paar graden warmer dan het omliggende platteland

Steeds meer stadsbewoners krijgen te maken met hitte. Die belasting, gemeten in aantal hittedagen (boven de 40°C) maal aantal stadsbewoners dat er onder lijdt, zou de laatste veertig jaar zijn verdrievoudigd. Dat komt eensdeels door de nog steeds voortgaande verstedelijking, maar ook door de aardopwarming en de effecten daarvan op het klimaat. De uitspraak berust op een analyse van gegevens over 13 000 steden.
Steden zijn warmer dan het platteland. Dat komt door het weinige groen en de vele materialen die, onder meer, in gebouwen worden gebruikt die warmte absorberen. Daarnaast produceert zo’n stad natuurlijk ook zelf veel warmte door verkeer, verwarming, bedrijven e.d. Stedelingen hebben dus extra last van de aardopwarming.
Nu hebben onderzoekers rond Cascade Tuholske van de Columbia-universiteit die ontwikkeling gedetailleerd in kaart gebracht. Ze haalden hun gegevens over hittedagen en luchtvochtigheid van weersatellieten en meetstations om de hittebelasting tussen 1983 en 2016 in 13 115 steden over de hele wereld te kunnen bepalen. Extreem is alles boven de 40°C. Dan krijgen de meeste, ook gezonde, mensen problemen met functioneren. Voor de zwakkeren kan dat zelfs met de dood eindigen. Ze koppelden de weergegevens aan de gegevens van de burgerlijke stand van de ruim dertienduizend steden.
Op basis van die gegevens kwamen ze op hittebelasting (aantal personen maal aantal hittedagen) van 40 miljard in 1983. In 2016 was dat cijfer gestegen tot 119 miljard.

Het gaat dan vooral om inwoners van de lagere breedtegraden (richting evenaar). Het heftigst te lijden onder de toenemende hitte hebben de inwoners van Dhaka, hoofdstad van het arme Bangladesh. Dat komt vooral door de bevolkingsaanwas (80%). Ook in steden als Sjanghai (China), Bangkok (Thailand) en Khartoem (Soedan) steeg de hittebelasting sterk door bevolkingstoename. In steden als Bagdad, Calcutta, Mumbai (voorheen aangeduid met Bombay) en Caïro steeg de hittebelasting vooral door de aardopwarming.

Stedenbouw

Volgens de onderzoekers is vooral de gedetailleerdheid van het onderzoek de grote verdienste ervan. Ze zijn van plan daar verder aan te werken. Ze denken dat die informatie van nut kan zijn voor stadsplanners. Er zouden strategieën moeten worden ontwikkeld om die hittebelasting te temperen. Dat kan, onder meer, door meer groen (vooral bomen werken wat dat betreft uitstekend), gebruik van warmteweerkaatsende verven, maar ook door het verminderen van warmtebronnen die de mens zelf veroorzaakt via bedrijven, verkeer e.d.

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *