Rekenmodel moet stadsplanners de klimaatgevolgen van hun plannen voorrekenen

PALM-4U, rekenmodel stedelijk klimaat

Met het rekenmodel zou je ook de effecten van klimaatmaatregelen zoals de vergroening van gevels of de gevolgen van extreme regen kunnen berekenen (afb: Fraunhofer LBF)

Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer LBF heeft een rekenmodel ontwikkeld (PALM-4U) om voor stadsontwikkelaars de gevolgen van hun (bouw)plannen te laten doorrekenen op het stedelijk klimaat. Met dat simulatiemodel zouden de gevolgen van, onder meer, extreem weer voor de leefkwaliteit kunnen worden geschat, maar ook de gevolgen van vergroening van gevels (om maar wat te noemen).Steden zijn hitte-eilanden. In de stad is het altijd een paar graden warmer dan in het omgevende platteland. Dat heeft voor een niet gering deel te maken met de grote oppervlakken aan daken (al of niet met zonnepanelen) en infrastructuur die veel warmte absorberen en het (relatief) weinige groen (vooral bomen zijn heilzaam voor klimaatbeheersing). Stadsinrichting is een niet onbelangrijk instrument om de boel in steden bij een nog steeds voortdurende aardopwarming leefbaar te houden.

Met PALM-4U is bijvoorbeeld te berekenen wat het planten van bomen voor een rij huizen kan betekenen voor het klimaat ter plekke, of dat model kan berekenen welke plaatsen in een stad het meest van hitte te lijden hebben.  Dat rekenmodel schijnt ook overweg te kunnen met concentraties van milieubelastende stoffen zoals stikstofoxiden door het gemotoriseerde verkeer.
Als gegevensbasis gebruikt het model weerkundige gegevens en klimaatmodellen voor regio’s. Gebruikers zouden daar weergegevens van hun eigen regio aan kunnen toevoegen, belooft het persbericht. Uiteraard moeten ook de gegevens van de stad in kwestie worden toegevoegd. Hoe nauwkeuriger die gegevens zijn hoe beter de voorspellingen.

Aandachtspunten

Het rekenmodel richt zich vooral op drie aandachtspunten: warmtebelasting, effecten van de wind en fijnstofbelasting. Dat betekent niet dat het zich tot die aandachtspunten beperkt. “Het model is opschaalbaar en kan het klimaat in de hele stad, in een wijk, een buurt of op een bepaalde plaats bekijken”, zegt Matthias Winkler. Zo kunnen bijvoorbeeld de effecten van hoogbouw op de al bestaande omgeving worden berekend. Ook kunnen ontwerpvarianten worden doorgerekend én fraai in beeld worden gebracht, belooft Fraunhofer.

PALM-4U is ontwikkeld met financiële steun van de Duitse overheid. Of dat ook betekent dat dat model alleen voor Duitse steden beschikbaar is, is (mij=as) niet bekend, maar ik (=as) ga er van uit dat Fraunhofer in deze (en niet alleen in deze) ook over de grens kijkt.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *