Minder sneeuw en meer regen in bergen door aardopwarming heeft grote gevolgen

Alpen, Mont Blancgroep

Voor de Alpen, hier de Mont Blancgroep, zullen de gevolgen minder ernstig zijn dan voor gebergten in het westen van Noord-Amerika (afb: WikiMedia Commons)

Het zal steeds moeilijker worden om een plek te vinden om de Olympische Winterspelen te houden. Afgelopen winter moesten al veel skiliefhebbers noodgedwongen (nou ja, je kunt ook niet gaan) gaan wandelen door gebrek aan sneeuw. Door de aardopwarming zal er in gebergten minder neerslag in de vorm van sneeuw vallen dan in de vorm van water. Dat heeft katastrofale gevolgen voor de fragiele natuur in het (hoog)gebergte, stellen onderzoekers.

Door de aardopwarming zal er steeds minder sneeuw vallen maar komen er tegelijkertijd ook vaker stortbuien en andere vormen van extreem weer voor. Volgens de onderzoekers zal dat grotere gevolgen hebben voor bergstreken dan elders.
De onderzoekers rond Mohammed Ombadi van het Lawrencelab in Berkeley (VS) berekenden dat elke graad aardopwarming 15% op het Noordelijk Halfrond meer natte neerslag (=regen; en dus minder sneeuw) oplevert in het hooggebergte.
Uiteraard zal die toename van de natte neerlag niet netjes over het jaar verdeeld zijn, maar eerder geconcentreerd zijn op bepaalde plaatsen met buien die uren of of zelfs dagen zullen aanhouden. Dat kan leiden tot overstromingen, bodemerosie en aardverschuivingen met alle gevolgen van dien voor mensen en natuur in die gebieden. Een kwart van de wereldbevolking leeft in berggebieden of aan de voet van hoogvlaktes.

Dat door de mens uitgehaalde ‘lot’ geldt voor alle bergstreken, maar het lijkt er op dat ook daar die verdeling van ellende niet gelijk is. Voor het eind van deze eeuw zijn hooggelegen gebieden in het westen van Noord-Amerika extra de klos. De Alpen en het Rotsgebergte (Rocky Mountains) zullen daarentegen minder last van hebben. Dat heeft er mee te maken dat de temperaturen van gebergten in het westen van de Noord-Amerika nu al temperaturen kennen die maar net onder het vriespunt liggen. Een kleine stijging van de temperatuur heeft daar dan grote gevolgen.

Klimaatmodellen

De onderzoekers hopen dat deze nieuwe gegevens worden opgenomen in de klimaatmodellen voor berggebieden. Ze hopen ook dat er maatregelen getroffen worden om de mens (en de natuur voeg ik=as daar aan toe) tegen deze gevolgen van de aardopwarming, de wateroverlast, te beschermen.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *