Het is echt waar: we zijn op weg naar de plus 3°C!

klimaatlogo VNCOP26, de klimaatconferentie komt er (eindelijk) aan, en weer wordt er maar eens op gewezen dat we de gestelde doelstellingen van het klimaatakkoord uit 2015 bij lange na niet zullen halen. Volgens een nieuwe analyse zijn we driftig op weg naar een gevaarlijke opwarming van 3°C als we niet rapper de broeikasgasuitstoot terugdringen. Deze conclusie zal niet verbazen als je wereldwijd de weerzin ziet van overheden (en bewoners van rijke landen) om de noodzakelijke maatregelen te nemen (andere eetgewoontes, de auto de deur uit, groener produceren, minder verspilling).
Alle belangrijke landen die deel uitmaken van de G20 (negentien grootste economieën plus de EU) schieten te kort als het gaat om het tegengaan van een aardopwarming van meer dan 2°C (laat staan van 1,5°C) zoals in 2015 in Parijs afgesproken, staat te lezen in de analyse van Climate Action Tracker. Toezeggingen van Rusland, Iran en Saoedi-Arabië schieten ernstig te kort, die van Australië, Brazilië, Canada, China en India zijn ‘volstrekt onvoldoende’, zo heet het. Voor de klimaatprestaties van de VS, de EU en Japan geldt dat ze onvoldoende zijn. Het Verenigd Koninkrijk komt er nog het minst slecht vanaf: bijna voldoende.
Van de 36 landen plus de EU die de CAT heeft bijgehouden ligt alleen Gambia op het schema van Parijs. De landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 80% van de werelduitstoot van broeikasgassen.

Volgens het akkoord moeten landen periodiek hun doelstellingen verscherpen om ervoor te zorgen dat ze de reductiebeloften in Parijs gedaan zullen halen. De wereld slaakte een zucht van verlichting toen ‘klimaatontkenner’ Trump werd verslagen en opvolger Joe Biden het ‘klimaat’ weer hoog op zijn agenda zette. “Na de top in mei jl in de VS is er weinig of geen verbetering te zien”, zegt Niklas Höhne van het NewClimate Institute (die meewerkt aan de CAT). “Er beweegt niks. Het lijkt wel of iedereen denkt dat we alle tijd hebben, maar het tegengestelde is waar.”
Het jongste rapport van het VN-klimaatforum leidde tot enige opwinding, maar vervolgens hielden we ons met van alles en nog wat bezig behalve met de bestrijding van de aardopwarming, ondanks alle tekenen die er op wijzen dat de aardopwarming het leven op aarde voor mens en natuur niet beter zal maken.

Dreiging

Volgens de CAT onderkennen de belangrijkste broeikasgasuitstoters (vooral rijke landen) de ernst van de dreiging niet. Zelfs landen met ambitieuze klimaatdoelstellingen, die zich daarvan kennelijk wel bewust zijn, schieten te kort. Als we op deze voet doorgaan dan zal de aardopwarming afsteven op +3°C.

Australië, Brazilië, Indonesië en Rusland zijn zelfs niet in staat geweest hun uitstoot sedert 2015 te verlagen. Steenkool, van alle fossiele brandstoffen de grootste broeikasgasproducent (per energie-eenheid), wordt nog steeds gebruikt en in China en India worden zelfs nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, terwijl in Europa en Australië nog nieuwe aardgaspijpleidingen worden aangelegd en in de VS worden nog steeds boorvergunningen (naar olie en gas) worden uitgegeven. Ondertussen hebben sommigen opgeroepen tot een (hernieuwd) uitstel van de COP26 aangezien veel vertegenwoordigers van minder rijke landen niet naar Schotland kunnen komen vanwege de gebrekkige coronacampagnes in die landen. Het lijkt wel of de coronacrisis is aangegrepen om ons (in de rijke landen) niet te hoeven bezighouden met het treffen van ‘pijnlijke’ maatregelen.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *