Landen hebben geprobeerd klimaatrapport VN af te zwakken

Olieindustrie bulkt van de subsidieLanden met inkomsten uit de fossiele branche maar ook met grote belangen in vlees- en zuivelproductie hebben geprobeerd om het rapport van het klimaatforum van de VN af te zwakken, zo blijkt uit documenten die milieuorganisatie Greenpeace onder ogen zijn gekomen.
Landen als Australië, Saoedi-Arabië, Iran en Japan zouden bij het forum hebben aangedrongen op het verwijderen of verzwakken van aanbevelingen. Ook de organisatie van olieproducerende landen, de OPEC, heeft zich daarmee onledig gehouden. Dat komt naar buiten vlak voor eind deze maand COP26 van start moet gaan, de bijeenkomst waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen over het bestrijden of, beter gezegd, afdempen van de klimaatverandering. Recente rapporten geven aan dat wat er tot nu toe bereikt is de doelstellingen die in Parijs eind 2015 zijn geformuleerd niet zullen worden gehaald.

Open

Het klimaatforum stelt dat de gehanteerde procédé’s zo ontworpen zijn om gezamenlijk te komen tot een zorgvuldig afgewogen resultaat. Dat is een open proces, noodzakelijkerwijs. Volgens Mark Maslin van het universiteitscollege in Londen worden landen altijd aangemoedigd commentaar te leveren op de klimaatrapporten van het forum. “Veel landen gebruiken die gelegenheid om de conclusies van de wetenschappers te veranderen. Australië, bijvoorbeeld, wil kolen ondersteunen en Saoedi-Arabië olie, Rusland aardgas en Brazilië de vleesproductie, maar dat heeft geen effect op de rapporten.”

“Wetenschappers, sociologen en economen die meewerken aan die rapporten worden geleid door bewijs en wat het best is voor de wereld en de mensen. Daardoor vertrouwen de mensen en politici de wetenschappers en de klimaatrapporten van de VN. Ze weten dat die niet beïnvloed worden door kleinzielige politici”, zegt de aardwetenschapper. Ik denk dat Maslin akelig naïef is.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *