Gaan we ook nog kloten met het weer?

weerbeïnvloeding China

Ook China zou weerbeïnvloeding hebben gebruikt om droog feest te kunnen vieren

We zijn al goed op weg het klimaat naar de kloten te helpen en nu komt Physics World met een vrolijk verhaal over het manipuleren van weer. Daar hebben me maar weinig kleine veranderingen voor nodig, zegt het natuurkundige blad blijmoedig. Het zijn  overigens Japanse onderzoekers die met dat idee komen, maar natuurlijk wordt er al tientallen jaren geëxperimenteerd met methoden om het weer naar ’s mensen hand te zetten.
De bekendste weerbeïnvloedingsproeven zijn die met het verspreiden van deeltjes in de atmosfeer als condensatiekernen om regen uit te lokken. Dat heeft volgens Takemasa Miyoshi en Qiwen Sun van het RIKEN-centrum voor informatica tot meer kennis over wolken geleid maar de resultaten waren niet om over naar huis te schrijven. Er zijn ook wat de klimaatverandering betreft al diverse soms uiterst gevaarlijke technische ‘oplossingen’ bedacht zoals het lanceren van grote spiegels om zonlicht terug te kaatsen of het verspreiden van deeltjes in de hoge atmosfeer.
Het tweetal denkt het beter aan te kunnen pakken door het weer ‘binnen zijn natuurlijke variabliteit’ (ten gunste van de menselijke activiteiten, zeggen ze er dan bij) te manipuleren. Hun ‘wapen’ is chaos. “Als de juiste oneindig kleine verstoringen binnen onze technische mogelijkheden liggen, kunnen we dat in de echte wereld toepassen”, zegt het tweetal.

Vleugelslag

Dan komt het verhaal van de vleugelslag van een vlinder in het Amazonegebied die tot grote gevolgen voor het weer in, zeg, China kan zorgen van de vader van de chaostheorie Edward Lorenz. Miyoshi en Sun willen die minuscule verstoring beperken tot een van de vlindervleugels om al te drastische veranderingen te voorkomen. Dat zouden ze hebben gesimuleerd. Waar komt die mateloze overmoed (of is het dommigheid?) van mensen toch vandaan? Het tweetal zegt wel dat we voorzichtig moeten zijn. Die ene vlindervleugelslag is geen garantie voor succes… Dus?

Bron: Physics World

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *