Windparkbeheerder VS beboet voor dood 150 arenden

Witkoparend

Witkoparend, al eeuwen het symbool van Amerika (afb: WikiMedia Commons)

Er is al een tijdlang een discussie gaande over de windmolens als oorzaak van vogelsterfte. Windmolens zouden vogelmoordenaars zijn, maar aan de andere kant zijn er ook studies die stellen dat het aanzienlijk meevalt, zeker als je een aantal eenvoudige maatregelen neemt. Hoe het ook zij nu heeft een Amerikaanse beheerder van windmolenparken toch schuld bekend. Het bedrijf ESI Energy moet een boete van achtmiljoen dollar betalen (ruim zevenmiljoen euro) voor de dood van ten minste 150 arenden in acht staten van de VS.
De dode arenden, waaronder de bekende ‘bald eagle’ (Amerikaanse zee- of witkoparend) werden gevonden in Wyoming, Californië, Nieuw Mexico, Noord-Dakota, Colorado, Michigan, Arizona en Illinois. De moedermaatschappij van ESI Energy, NextEra, noemt zichzelf de grootste producent van wind- en zonne-energie ter wereld, maar heeft ook gas- en kerncentrales.

Bijna alle arenden waren gesneuveld door de wieken. De aanklager denkt dat het aantal vogelslachtoffers hoger ligt dan 150, aangezien niet alle kadavers zouden zijn gevonden. ESI krijgt een proeftijd van vijf jaar om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat arenden door een slag van de molen het leven laten. Dat zou onder meer ook betekenen dat ze de molen moeten stilleggen als er arenden worden gesignaleerd. Vreemd genoeg zou het bedrijf, zo begrijp ik (=as) het althans, kunnen ontlopen als dat een vergunning heeft om die vogels te doden. Verder zal het bedrijf bijna 30 000 dollar moeten betalen voor elk volgende arendkadaver. Hoe het met de dood van andere vogels zit vermeldt het verhaal niet.
Volgens NextEra-baas Rebecca Kujawa is het moeilijk te voorkomen dat vogels worden geveld door windmolens. Het bedrijf zou er alles aan doen om die vogelsterfte zo laag mogelijk te houden. “Elk gebouw, elke auto, elk vliegtuig houdt het risico in dat daar een arend of een andere vogel op botst.” Waarvan akte.

Bron: ABC News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *