Aardopwarming doet ook de aarde heftiger beven

mikroseismiek door aardopwarming

De verandering in mikroseismiek door aardopwarming (rood neemt toe, blauw neemt af; hoe groter de cirkel hoe meer) (afb: Richard Aster et. al/NatComm)

Meer en vaker hittegolven, heftiger regenbuien, smelten ijs en oplopende temperaturen daar rkijgen we door de klimaatverandering mee te maken, maar nu blijkt de aarde door de opwarming ook heftiger te beven.
Seismograafnetwerken registreren allerlei soorten trillingen op onze aarde zoals die veroorzaakt door de beweging van aardplaten of door vulkaanuitbarstingen, maar ook die voortkomen uit menselijk handelen. Tijdens de coronamaatregelen bleek onze planeet veel minder beverig dan daarvoor en daarna.
De aarde beeft echter ook door de golven van de wereldzeeën. Die waterverplaatsing hebben uiteraard invloed op de zeebodem. Zeeën die minder dan 300 m diep zijn brengen een geluid voort die zo tussen de 14 en 20 s duren, het zogeheten microseismiek.

Onderzoekers van de universiteit van Colorado bestudeerden gegevens die sinds eind jaren tachtig zijn verzameld op 52 locaties over de hele wereld. zogeheten metaonderzoek blijkt datde gemiddelde golfenergie aan het einde van de 20ste eeuw met 0,27% per jaar is toegenomen, sinds 2000 zelfs met 0,35% per jaar. De Noord-Atlantische golven zijn het snelst zijn toegenomen.

Intenser

Deze resultaten bevestigen dat stormen en golven intenser worden naarmate het klimaat warmer wordt. De onderzoekers stellen dat de oceanen de afgelopen decennia ongeveer 90% van de overtollige warmte die verband houdt met onze uitstoot van broeikasgassen hebben geabsorbeerd. Deze overtollige energie kan resulteren in verwoestender golven en krachtigere stormen. Die effecten nemen toe door de stijging van het gemiddelde zeeniveau, ook weer een gevolg van klimaatverandering. Kustbewoners zijn gewaarschuwd…

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *