53% eengezinshuizen in Europa kan zelfvoorzienend worden

Zelfvoorzienende woningen

Miljoenen eengezinshuizen in Europa kunnen zelfvoorzienend worden (afb: KIT/Markus Breig)

Volgens berekeningen van het KIT, het onderzoeks centrum Jülich (D), de ETH in Zürich en het Zwitserse Paul Scherrer-instituut kan 53% van de eengezins-huizen in Europa onafhankelijk worden van externe energie-leveranciers door gebruik te maken van zonne-energie en energieopslag.
“Door investeringen in lokale energievoorziening kan een groot deel van het stroomverbruik zelf worden opgewekt”, zegt Max Kleinebrahm van KIT. “Naast economische overwegingen spelen daarbij ook niet-geldelijke aspecten zoals een groter aandeel van hernieuwbare energie, de afwijzing van kern- en fossiele energie en een hoge graad van zelfvoorziening een belangrijke rol (bij de beslissing om zelfvoorzienend te worden; as).” Het huidige onderzoek richtte zich op het verschil deels en geheel zelfvoorzienend.
Voor hun berekeningen gebruikten de onderzoekers vrij precieze gegevens over het Europese huizenbestand en de daarin wonende huishoudens, in combinatie met lokale klimaat- en economische gegevens. Daarmee rekenden ze eerst de mogelijkheden van vierduizend representatieve eengezinshuizen uit om geheel zelfvoorzienend te worden. Vervolgens werd met behulp van kunstmatige intelligentie (is wetenschap nog mogelijk zonder? as) wat dat betekent voor de kansen van ruim 41 miljoen woningen om zelfvoorzienend te worden met behulp van ‘de zon op het dak’.
Daarmee kwamen ze uit op dat al genoemde percentage van 53%, maar volgens medeonderzoeker Russell McKenna van de ETHZ zou dat percentage met verbeterde technieken in 2050 wel eens kunnen stijgen tot 75%. “Als de eigenaars van die gebouwen er mee instemmen om 50% meer te investeren dan voor een netaansluiting nodig is, dan kunnen tot 2050 tweemiljoen eengezinshuizen van het (stroom)net af.”

Vooral in gebieden met een vrij stabiel klimaat zoals in Spanje of met hoge energieprijzen zou de stap naar zelfvoorziening lonen. De onderzoekers denken ook te weten hoe zo’n systeem er uit moet zien. “Zo’n fotovoltaïsch systeem voor een woning in Midden-Europa zou mogelijk zijn in combinatie met een batterijopslag voor de korte en een waterstofsysteem voor de langere termijn”, zegt Jann Weinand van het onderzoekscentrum Jülich. Met het brandgevaarlijke waterstof introduceer je overigens wel een reëel gevaar bij elk van die miljoenen (gedachte) woningen.

Gevolgen zelfvoorziening

Die zelfvoorziening heeft natuurlijk gevolgen voor het hele energiesysteem in Europa (of waar die richting ook wordt gekozen). De onderzoekers denken dat woningen die deels zelf voorzien in hun energiebehoefte stabiliserend zullen werken voor het ‘overgeordende’ energiesysteem. Zo zal de behoefte aan ‘piekenscheerders’, extra vermogen voor uren met hoog verbruik, afnemen, is hun verwachting. Overigens lijkt het ze niet verstandig dat verbruikers ook fysiek loskoppelen van het stroomnet.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *