Klimaatdeskundigen geloven niet dat klimaat in de ‘greep’ komt

Verwachte klimaatopwarming

Auteurs van het jongste klimaatrapport die meededen aan de Nature-enquete denken dat de aardopwarming 3°C of meer wordt (afb: Nature)

Nogal wat onderzoekers die hebben meegeschreven aan het jongste klimaatrapport van het VN-klimaatforum zijn bezorgd over de toekomst. Ze vrezen nog tijdens hun leven katastrofale veranderingen van het klimaat mee te zullen maken. Een opwekkend begin van een gebeurtenis die door velen als erop of eronder wordt gezien, de COP26 die momenteel in Glasgow plaatsvindt.
Klimatologe Paola Arias hoeft niet ver te zoeken om de wereld te zien veranderen. Verschuivende regenpatronen bedreigen de watervoorziening in haar woonplaats Medellín (Col), terwijl de zeespiegelstijging de kust van Colombia bestookt. Ze heeft er weinig vertrouwen in dat de leiders in Glasgow de aardopwarming zullen temperen of dat haar land de verwachte gevolgen zoals massamigratie en onmin over de groeiende ongelijkheid de baas zal kunnen worden. Met zoveel onzekerheid bedacht ze een aantal jaren terug of ze wel kinderen wilde (haar antwoord was: nee).
Arias was een van de 234 wetenschappers die meeschreef aan het jongste klimaatrapport. Daarin staat duidelijk dat de wereld bijna zijn tijd heeft opgebruikt om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Dat rapport is (hopelijk) de leidraad voor de onderhandelde landen in Glasgow.
Arias staat niet alleen met haar mening. Het blad Nature heeft ook de (anonieme) mening gevraagd van de 233 andere auteurs en kreeg van 92 een reactie. Die reacties weerspiegelen volgens het blad het idee dat de auteurs vinden dat er te weinig vooruitgang wordt geboekt, ondanks de beloften van de landen in 2015 in Parijs. Zes van de tien reageerders denken dat we afstevenen op een aardopwarming van 3°C of meer. In Parijs werd afgesproken de aardopwarming onder de 2°C en zo mogelijk onder de 1,5°C te houden. Nu zitten al op een aardopwarming van ruim 1°C.
88% van de respondenten ziet de aardopwarming als een crisis en bijna net zoveel verwachten de katastrofale gevolgen al tijdens hun leven mee te zullen maken. Iets minder dan de helft zegt dat de klimaatverandering voor hun zelf heeft geleid levensbeslissingen te heroverwegen, zoals het al of niet krijgen van kinderen. Meer dan 60% heeft sterke negatieve gevoelens over de klimaatverandering.

Venezuela

Arias ziet door haar raam vaak politieke vluchtelingen uit onrustig Venezuela langskomen op zoek naar voedsel en onderdak. Het besluit over kinderen kwam vanzelf. Veel van haar vrienden en collega’s kwamen tot eenzelfde besluit. “Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar ik worstel er nu niet meer mee.”
In de aanloop naar de klimaatconferentie hebben, onder meer, de VS, de EU en China nieuwe klimaatplannen gepresenteerd, maar ook die schieten te kort om de doelen in Parijs gesteld te halen. Misschien zullen die plannen tijdens de bijeenkomst nog worden aangescherpt, maar over de haalbaarheid ervan bestaan grote twijfels gegeven de huidige (lage) actiebereidheid.

“We zitten nu in de fase van de groene beloften”, zegt Mouhamadou Banmba Sylla van het wiskundig instituut in Kigali (Rwanda), “maar hebben we geen acties gezien om de broeikasgasuitstoot te verminderen. In zijn eigen land Senegal zijn allerlei aanpassingsplannen ontwikkeld voor de opwarming, maar of dat veel veranderd heeft? “Ik denk het niet”, zegt de klimaatmodellenbouwer.
Het jongste klimaatrapport omschreef wat ons te wachten staat als we tekortschieten. “Tenzij we direct en op grote schaal de broeikasgasuitstoot verminderen zullen de 1,5°C of zelfs 2°C buiten bereik blijken”, stelde het rapport. Die doelen zouden echter nog steeds haalbaar zijn.
De milieuorganisatie van de VN stelde onlangs dat de toezeggingen van de landen tot nu toe de aardopwarming deze eeuw op 2,7°C zullen brengen. In Glasgow zullen spijkers met koppen geslagen moeten worden, maar de meeste rapportauteurs die reageerden op de vragenlijst van Nature hebben grote twijfels of dat zal gebeuren.

Nature geeft toe dat dit onderzoek zijn beperkingen heeft. Zo heeft 60% niet gereageerd en gaat het over meningen en niet over wetenschap, maar volgens het blad geeft de uitslag wel degelijk een beeld van de hoop en (vooral) zorgen van mensen die hebben meegeschreven aan het klimaatrapport, vindt Nature.

Bron: Nature

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *