Laatste zeven jaar warmste ooit gemeten

Aardtemperaturen

2021 was niet het warmste jaar ooit gemeten maar er werden toch diverse hitterecords gebroken (afb: Copernicus)

De laatste zeven jaar waren de warmste ooit gemeten, zo blijkt uit gegevens vergaard door Europese satellieten. Volgens de klimaatdienst Copernicus van de EU zou 2021 het op vier na warmste jaar sedert het begin van de metingen zijn geweest met hitterecords in verschillende gebieden. Ondanks alle klimaatheisa stijgt de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer nog steeds. Opmerkelijk daarbij is de toename van het heftige broeikasgas methaan tot bijna 1,9 delen per miljoen (dpm).In 2015 hebben vrijwel alle landen in Parijs met elkaar afgesproken ernaar te streven om de aardopwarming onder de 1,5°C te houden, maar dat doel leek destijds al vrijwel onhaalbaar gezien de geringe actiebereidheid wereldwijd. Nu begin de aardopwarming al op verschillende plaatsen haar tol te eisen (niet voor de aarde, maar maar voor de mensheid of, beter gezegd. voor het leven op aarde).
Europa beleefde zijn warmste zomer ooit gemeten en in het westen van Noord-Amerika werden temperatuurrecords gebroken. De aarde brandde in juli en augustus op diverse plaatsen. “Die gebeurtenissen herinneren ons maar weer eens dat we moeten veranderen. We zullen effectieve stappen moeten maken om de broeikasgasuitstoot terug te dringen”, zegt Carlo Buontempo (Mooi weer of Goede tijd(en)?), directeur van Copernicus.

Volgens de gegevens, die komen van de Sentinel-satellieten, was 2021 iets warmer dan 2015 en 2018. De temperatuur lag het vorig jaar 1,1 tot 1,2°C boven het voorindustriële niveau zo’n 150 jaar geleden, terwijl 2021 nog niet eens het warmste jaar was (vijfde dus). In het begin lagen de temperaturen wat lager dan in andere jaren, maar in juni bereikten die hoge waarden die op sommige plaatsen nog nooit gemeten waren zoals op Groenland, in grote delen van Noord- en Midden-Afrika en in het Midden-Oosten.

La Niña

La Niña, de afkoelende zus van el Niño, zorgde voor lagere temperaturen in het oosten en westen van Siberië, in Alaska en het centrale en oostelijk deel van de Pacifica in het begin en het laatste deel van 2021. In Europa stond 2021 niet in de top tien van warmste jaren, maar de zomer wel. In Sicilië werd een temperatuur van 48,8°C gemeten, 0,8°C warmer dan het vorige record. Die hitte zorgde ook voor veel natuurbranden in het Middellandsezeegebied. Dit jaar werden grote delen van Europa ook geteisterd door overstromingen.

Ondertussen bleven de concentraties van twee van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer toenemen. Die bereikte voor kooldioxide een waarde van 414,3 delen per miljoen (dpm of promiljoen), voor methaan bijna 1900 delen per miljard (promiljard). De stijging was groter dan in 2020 en zelfs erg veel hoger als die toename wordt vergeleken met de gemiddelde toename in de laatste twintig jaar (satellietcijfers).
Het ziet er niet naar uit dat die groei zal afvlakken, stelt Vincent-Henri Peuch, hoofd meting bij Copernicus.

Bron: BBC, New Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *