Voor veel mensen wordt aarde onleefbaar bij +2°C

Onleefbare temperaturen

Het aantal mensen (in miljarden) dat te maken krijgt met onleefbare weersomstandigheden bij aardopwarming van 1°C tot 4°C. De zwarte lijn bij een week, de blauwe lijn een maand en de rode lijn bij drie maanden met voor de mens ondraaglijke weersomstandigheden (hitte en vochtigheid (afb: Qinqin Kong et. al/PNAS)

Zelfs in landen met een gematigd klimaat zoals Nederland en België dreigen temperaturen boven de 40°C in de nabije toekomst niet ongewoon meer te worden. Wat betekent dat dan voor mensen die dichter in de buurt van de evenaar wonen? Voor die mensen wordt hun woonplaats onleefbaar bij een aardopwarming van meer dan 2°C, stellen onderzoekers in Amerika. Volgens hen zou dat voor zo’n tweemiljard mensen gelden. Daarboven wordt de situatie alleen maar ernstiger.
Bij meer dan twee graden opwarming zouden volgens de onderzoekers honderden miljoenen mensen bloot worden gesteld aan een warmte en vochtigheid die het aanpassingsvermogen van het menselijk lichaam te boven gaat. Vorig jaar stelden onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania vast dat die grens ligt bij 31°C en 100% luchtvochtigheid. Zweten geeft dan geen koeling meer. Die grens is niet keihard, maar mede afhankelijk van de lichamelijke conditie en de leeftijd van de aardbewoner (mens in dit geval) en van weerfactoren als wind en zonnestraling. Overigens lijken de bezoekers een natteboltemperatuur van 35°C te hanteren.
Nu komen die omstandigheden nog maar weinig voor en dan nog maar voor enkele uren per dag in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, maar bij een opwarming van meer dan twee graden krijgen de bewoners van, onder meer, Pakistan, India, China en de Sahellanden elk jaar vele uren met temperaturen te maken waar de mens niet op berekend is. Als de aardopwarming de 3°C bereikt, voorlopige stevenen door het lakse klimaatbeleid op die ‘mijlpaal’ af, dan wordt die toestand (uiteraard) ook elders gevoeld zoals in de VS, Australië en Zuid-Amerika.

Het gaat dan volgens de bezoekers vooral om vochtige hittegolven. Die zijn voor de mens en veel ander leven veel gevaarlijker dan droge hittegolven omdat dan de afkoeling door het verdampen van zweet of water dan nauwelijks meer verkoeling geeft. Dan geeft ook de huidige luchtbehandelingstechniek (binnenklimaatsystemen) geen soelaas meer. Daar komt bij dat juist in de landen die door de aardopwarming bedreigd worden dergelijk koelsystemen geen gemeengoed zijn.

Extreem weer

De onderzoekers stellen ook dat de huidige weermodellen moeite hebben met het voorspellen van extreem weer. Als voorbeeld geven ze de hittegolf in de Amerikaanse staat Oregon in 2021 die de dood veroorzaakte van 700 mensen. De tolerantiegrenzen van de mens werden daar weliswaar niet overschreden, maar de hitte bleek voor een deel van de bevolking toch ondragelijk te zijn. In de VS is hitte nu al het dodelijkste weerfenomeen.

Economisch minder ontwikkelde landen met een sterke bevolkingsgroei zullen van de opwarming het meest te lijden hebben. Zo zullen de bewoners van Al Hudayda in Jemen (700 000) op meer dan 300 dagen te maken krijgen met temperaturen die de menselijke grenzen overschrijdt. Bij een opwarming van 4°C is die stad aan de Rode Zee volstrekt onleefbaar.
En dat alles terwijl de oplossing al tientallen jaren bekend is. Dat zou al die klimaataarzelaars toch moeten aanzetten tot verhoogde klimaatactie? Of is de auto, onze vliegvakantie, het stuk vlees en het nutteloos rondrijden met snelle auto’s (F1) ons liever? Na ons de zondvloed?

Bron: Futura Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *