Grote delen van de wereld in 2050 volgens NASA onleefbaar

hitte-index

Hitte-index (afb: WikiMedia Commons)

Volgens de Amerikaanse ruimtevaart-organisatie NASA zullen bij een temperatuurstijging van 1,5°C aan het eind van deze eeuw grote delen van de wereld onleefbaar worden in 2050. Die maximale aardopwarming is overigens volgens volgens veel deskundigen nu al niet meer haalbaar. De organisatie hanteerde daarbij de graadmeter van de hiite-index, een combinatie van de luchttem-peratuur in de schaduw en de luchtvochtigheid. Daarbij komt ook natteboltemperatuur om de hoek kijken. Daarbij houd je rekening met de afkoeling die verdamping van water (=zweten) veroorzaakt. Lees verder

Voor veel mensen wordt aarde onleefbaar bij +2°C

Onleefbare temperaturen

Het aantal mensen (in miljarden) dat te maken krijgt met onleefbare weersomstandigheden bij aardopwarming van 1°C tot 4°C. De zwarte lijn bij een week, de blauwe lijn een maand en de rode lijn bij drie maanden met voor de mens ondraaglijke weersomstandigheden (hitte en vochtigheid (afb: Qinqin Kong et. al/PNAS)

Zelfs in landen met een gematigd klimaat zoals Nederland en België dreigen temperaturen boven de 40°C in de nabije toekomst niet ongewoon meer te worden. Wat betekent dat dan voor mensen die dichter in de buurt van de evenaar wonen? Voor die mensen wordt hun woonplaats onleefbaar bij een aardopwarming van meer dan 2°C, stellen onderzoekers in Amerika. Volgens hen zou dat voor zo’n tweemiljard mensen gelden. Daarboven wordt de situatie alleen maar ernstiger. Lees verder