Voor veel mensen wordt aarde onleefbaar bij +2°C

Onleefbare temperaturen

Het aantal mensen (in miljarden) dat te maken krijgt met onleefbare weersomstandigheden bij aardopwarming van 1°C tot 4°C. De zwarte lijn bij een week, de blauwe lijn een maand en de rode lijn bij drie maanden met voor de mens ondraaglijke weersomstandigheden (hitte en vochtigheid (afb: Qinqin Kong et. al/PNAS)

Zelfs in landen met een gematigd klimaat zoals Nederland en België dreigen temperaturen boven de 40°C in de nabije toekomst niet ongewoon meer te worden. Wat betekent dat dan voor mensen die dichter in de buurt van de evenaar wonen? Voor die mensen wordt hun woonplaats onleefbaar bij een aardopwarming van meer dan 2°C, stellen onderzoekers in Amerika. Volgens hen zou dat voor zo’n tweemiljard mensen gelden. Daarboven wordt de situatie alleen maar ernstiger. Lees verder