Warmere bodem leidt ook tot meer kooldioxide (?)

Andreas Richter, Wenen

Microbioloog Andreas Richter (afb: univ. van Wenen)

De aardbodem is een gigantische (en ’s werelds grootste) opslagplaats van koolstof(verbindingen). Het idee was dat door de opwarming de micro-organismen in de bodem ook sneller die koolstofverbindingen zouden omzetten in CO₂. Dat blijkt niet zo te zijn. Wat wel gebeurt is dat ‘slapende’ micro-organismen ‘wakker’ worden met als gevolg toch een vergrote CO₂-uitstoot.
“Tientallen jaren is men er van uit gegaan dat in een warmer klimaat door versnelde groei van bacteriepopulaties die uitstoot zou groeien”, zegt Andreas Richter van de universiteit van Wenen. Of dat ook echt zo is wilde hij en zijn collega’s onderzoeken en ze troffen in IJsland een terrein dat door een geothermisch proces in vijftig jaar zes graden warmer was geworden dan de omgeving.
Vergelijkingen tussen de samenstelling en hoeveelheid van het microbiële bodemleven van het opgewarmde (gras)veld en de omgeving leken op het eerste gezicht te kloppen: de verwarmde bodem had een hogere microbiële activiteit. Dat bleek echter niet het gevolg van een groei van de in de koudere omgeving aanwezige bacteriën, maar door het ‘wakker kussen’ van sluimerende micro-organismen. Niet de grotere groei van de bestaande bacteriepopulaties, maar het activeren van ‘slapende’ micro-organismen was de oorzaak geweest van de groeiende kooldioxideuitstoot door het microbioom in de bodem.

Lastig

Het schijnt lastig te zijn de reactie van bodembacteriën op de aardopwarming te voorspellen. “Daarom”, zegt medeonderzoekster Christina Kaiser, “wordt in de meeste klimaat- en koolstofkringloopmodellen die reactie als een ‘black box’ gezien. Met dit onderzoek krijgen we wat meer inzicht in het microbiële gedrag en de uitwerking daarvann op de koolstofkringloop in een zich ontwikkelend (opwarmend; as) klimaat.”

Bron: wissenschaft.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *