Zo’n 27 terugkoppelingen kunnen klimaatverandering verergeren

Klimaatterugkoppelingsmechanismen

Een aantal van de 41 door de onderzoekers gevonden klimaatterugkoppelingsmechanismen: albedo (weerspiegeling), permafrostdooi, insectenplagen, veenbranden, boomsterfte, verwoestijning, bewolking, natuurbranden (afb: Wolf et. al.)

Niet alleen slagen we er niet in de uitstoot van broeikasgassen te verminderen waardoor de aarde steeds maar meer opwarmt, maar er bestaan ook nog eens terugkoppelingsmechanismen die die ontwikkeling nog eens versterken. Volgens onderzoekers zouden dat er maar liefst 27 zijn. Zeven van de totaal 41 terugkoppelingen zouden de klimaatverandering afremmen. Sommige van die negatieve mechanismen zouden al op ‘kantelen’ staan, stellen de onderzoekers rond Timothy Lenton van de universiteit van Exeter (Eng). Vorig jaar stelden onderzoekers dat de kantelpunten van zo’n zes van die mechanismes al zijn overschreden.
Een van die terugkoppelingen is de smelt van de bevroren bodem (permafrost), door de stijgende temperatuur. Daardoor komt meer methaan vrij, een heel heftig broeikasgas. Andere versterkende mechanismen zijn, onder meer, het afsterven van bossen, hetgeen leidt tot meer natuurbranden (waardoor vastgelegde koolstof als kooldioxide in de atmosfeer terecht komt), het verdwijnen van (zee)ijs waardoor de aarde meer zonne-energie opslurpt, of de afnemende winterneerslag in de Poolgebieden en het hooggebergte.

“Veel van die terugkoppelingsmechanismen die we onderzochten versterken de aardopwarming aanzienlijk”, zegt medeonderzoeker Christopher Wolf van de universiteit van Oregon. “Het is  voor zover wij weten de uitgebreidste lijst van klimaatterugkoppelingsmechanismen die er bestaat en niet alle zijn volledig meegenomen in de klimaatmodellen.” Hij vindt dat er er snel wat aan het verbeteren van de modellen moeten worden gedaan maar eerst en vooral aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.

Onderschatting

“De huidige modellen onderschatten hoogstwaarschijnlijk de versnelling van de aardopwarming aangezien die niet volledig rekening houden met die versterkende mechanismen”, stelt Wolf. Hij vindt die (goede) klimaatmodellen belangrijk omdat die de mens helpen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Bron: Futura-Sciences


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *