Broeikasgasconcentraties in de atmosfeer blijven maar stijgen

COP26We denderen met gesloten ogen af op een klimaatontwrichting. Het vorig jaar zijn de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer tot nieuwe records gestegen, zelfs sneller dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, aldus een rapport van de meteorologische organisatie van de VN (WMO).

In het rapport wordt gewezen op de verontrustende ontwikkelingen dat delen van het Amazonegebied niet meer dienen als ‘koolstofput’, die per saldo meer CO2 opneemt dan het uitstoot. Dat is een gevolg van de ontbossing, die onder de huidige president (Bolsonaro) een grote vlucht heeft genomen, een minder neerslag in die contreien.
Volgens het WMO-rapport waren zowel de concentraties van koolstofdioxide, van methaan en distikstofoxide boven het niveau van voor de industriële revolutie. Het rapport is vlak voor het begin verschenen van de klimaatconferentie COP26 in Glasgow, die een belangrijke wending zou moeten betekenen voor de huidige verre tekortschietende maatregelen van de landen die het klimaatakkoord in 2015 in Parijs hebben ondertekend. “Het broeikasbulletin bevat een harde, wetenschappelijke boodschap voor de klimaatonderhandelaars op COP26”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “Bij een voortzetting van die groei krijgen we een aardopwarming die ver boven de 1,5 tot 2 °C ligt zoals in Parijs afgesproken. We liggen allesbehalve op koers.”

De cijfers in het rapport zijn gebaseerd op de meetresultaten van een netwerk die de broeikasgassen meet in de atmosfeer. Die gassen worden deels door de oceanen en de biosfeer (bomen e.d.) opgenomen. Taalas: “Een van de opvallende ontwikkelingen is dat het Amazonegebied van koolstofput koolstofbron is geworden.” Oksana Tarasova, hoofd atmosfeer en milieu van de WMO tekent daarbij aan dat vooralsnog het om het zuidoostelijk deel van het Amazonegebied gaat, niet het hele.
Het nieuwe CO2-record in de atmosfeer ligt op 413,2 delen per miljoen (een dpm is eenduizendste promille). Zoals gesteld was de stijging het vorig jaar hoger dan het gemiddelde van de laatste tien jaar, ondanks een daling van 5,6% als gevolg van de coronamaatregelen.

De kooldioxideuitstoot veroorzaakt door de mens is voor tweederde verantwoordelijk voor de aardopwarming. De economische ‘verzwakking’ tijdens de coronapandemie heeft zo goed als geen invloed gehad op de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer en de groei daarvan.

Bron: ABC News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *