Een idee: laat bedrijven hun broeikasgasuitstoot publiceren

Beurscommissie VS

Het logo van de Amerikaanse beurscommissie SEC (afb: WikiMedia Commons)

Bedrijven die doen of ze vergroenen willen vaak graag zelf vertellen dat ze inmiddels ‘klimaatneutraal’ opereren (tot aan autofabrikanten aan toe), maar hoe ze tot die conclusie zijn gekomen tonen ze zelden. Je kunt er gevoeglijk vanuit gaan dat elke activiteit gevolgen heeft voor de omgeving, aarde enzovoort. In Amerika wil de beurscommissie (SEC) dat bedrijven hun uitstootcijfers bekend maken om “investeerders te beschermen”.
Microsoft meldde begin 2020 dat het in 2030 ‘klimaatnegatief’ wilde zijn. Dat wil zeggen dat ze dan een negatieve broeikasgasuitstoot hebben. Het eerste jaar daalde die uitstoot met 6%, maar in 2021 zorgde de coronapandemie voor een verrassing. Producten voor de aan huis gebondenen, zoals de XBox One X waren niet aan te slepen. Gevolg was dat de uitstoot van Microsoft met 20% omhoogschoot.

Het berekenen van de uitstoot is een vak op zich. Bedrijven gebruiken energie en produceren ook direct broeikasgassen in hun vestigingen, maar ook in, om bij Microsoft in de buurt te blijven, energievretende datacentra, in de productie en door natuurvernieling. Dan heb je de toelevanciers van die bedrijven, het transport van de producten, de grondstoffen die er nodig zijn voor die producten. Maar een paar bedrijven, zoals Microsoft, tellen al die zaken bij elkaar op en publiceren die cijfers, maar de meeste bedrijven niet ondanks allerlei tranentrekkende groene aspiraties die ze naar buiten uitventen.

De Amerikaanse beurscommissie wil dat gaan veranderen en heeft nieuwe regels voorgesteld voor bedrijven (Wired heeft het over ‘openbare’ bedrijven) zodat ze openbaarmaken hoeveel broeikasgassen ze veroorzaken. Dan gaat het niet alleen om de uitstoot waar ze zelf verantwoordelijk zijn, maar alle uitstoot die het bedrijf draaiende houdt.
Voorlopig mag op die voorstellen commentaar worden geleverd en die zal er zeker komen. Het woord dat de SEC daarbij hanteert is risico (in dit geval ‘klimaatrisico’) en vooral bedoeld de investeerders te informeren. De SEC houdt zich niet bezig met zoiets prozaïsch als klimaatverandering, maar alleen hoe groot het risico dat een investeerder loopt in een klimaatverpestend bedrijf te investeren.

Navolging

Op zich lijkt me het een prima plan dat navolging zou verdienen, maasr dan met het oog op het voorkomen van een desastreuze klimaatverandering (als dat nog mogelijk is). De EU heeft haar emissiehandel waar grote veroorzakers zoals energieopwekkers verplicht aan mee moeten doen, maar daarmee is maar 40% van de broeikasgasuitstoot wordt meegenomen. Of de EU eenzelfde idee heeft over het publiceren van uitstootcijfers door bedrijven kan in niet achterhalen.

Bron: Wired

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *