Er lekt een hoop methaan de atmosfeer in

Methaanlekken olie- en gaswinning

Methaanlekken bij olie- en gaswinning (afb: CNRS)

In 2020 is die methaanuitstoot al eens zichtbaar gemaakt door satellietopnames. Nu blijkt dat soms geweldige ‘pluimen’ methaan tot wel 300 km in de atmosfeer worden gespuid. Voor het eerst zou de methaanuitstoot bij olie- en gaswinning met behulp van satellieten in kaart zijn gebracht. Het vorig jaar hebben honderd landen zich in Glasgow gebonden aan het terugdringen van de uitstoot van dat potente broeikasgas vanaf 2030.
“We wisten dat die gasspuiters er waren, maar nu hebben we de werkelijke gegevens van de olie- en gaswinning op de planeet”, zegt Riley Duren, baas van Carbon Mapper die de methaanuitstoot volgt.
Methaan ontsnapt bij olie- en gaswinning meestal tijdens onderhoudswerkzaamheden, waarbij, bijvoorbeeld, pijpleidingen of pompen worden vervangen. Daarnaast komt ook methaan vrij bij de rotting van organisch afval, bij de landbouw en de kolenwinning. Dit onderzoek richtte zich op de gaslekken bij de olie- en gaswinning.
Volgens wetenschappers is er grote winst te behalen met het terugdringen van de methaanuitstoot. Enerzijds doordat methaan een rond twintig keer sterker broeikasgaseffect heeft dan kooldioxide en anderzijds doordat dat weglekken relatief makkelijk is te stoppen. Volgens onderzoek van het VN-klimaatforum zou 30 tot 50% van de aardopwarming zijn toe te schrijven aan methaan(emissies).
Volgens onderzoeksleider Thomas Lavaux van LSCE CEA-Saclay in Frankrijk kwamen tot nu toe gegevens over de methaanuitstoot vooral van landen en bedrijven. Satellietwaarneming zou onafhankelijker en transparanter zijn. Drie landen springen er wat methaanemissies betreft uit: Rusland, Turkmenistan en de VS. De satellieten maten overigens niet de lekken in gebieden met dikke wolkbedekking of op grote hoogte zoals grote delen van Canada en China. Ook maten ze alleen winningsplaatsen op het land (???).

Tropomi

De gegevens zijn verzameld tussen 2019 en 2020 door Tropomi op de Europese Sentinel-5P-satelliet. Het lijkt er op dat dit onderzoek aansluit op een een eerder deze maand gepubliceerde studie naar de methaanuitstoot. Uit de huidige studie kwamen de grootste boosdoeners rollen, die tezamen ‘goed’ waren voor 12% van de methaanuitstoot.
De komende vijf jaar komen er meer satellieten in omloop rond de aarde om methaan met een nog grotere nauwkeurigheid te meten, zodat ook afzonderlijke vervuilers kunnen worden aangewezen. Dat zal het stiekem lozen van methaan een stuk moeilijker worden.

Door die lekken te dichten zouden landen miljarden kunnen besparen. De onderzoekers berekenden besparingen voor Turkmenistan in de orde van 5 miljard euro, 3,5 miljard voor Rusland en bijna 1,5 miljard voor de VS. Wat betreft de aardopwarming zouden de opbrengsten een stuk minder spectaculair zijn: vermindering van de opwarming tussen de 0,005 en 0,002°C. Toch zou dat de verwijdering van de uitstoot (ik neem aan van broeikasgassen; as) van Australië betekenen sedert 2005 of de jaaruitstoot van 20 miljoen auto’s. Beetje lullig is te moeten melden dat er meer dan 1,4 miljard auto’s op deze planeet rondrijden…

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *