Klimaatverandering gaat steeds sneller

Belangrijke klimaatfactoren

De mensheid krijgt het niet voor elkaar de broeikasgasuitstoot te verminderen (afb: MCC)

Volgens onderzoekers van, onder meer, het Mercatorinstuut voor klimaat-verandering (MCC) in Berlijn en de universiteit van Leeds voltrekt de klimaat-verandering zich in een steeds hoger tempo. De vorige analyse van de stand van het klimaat dateert van twee jaar geleden (het VN-klimaatforum). De onderzoekers willen nu elk jaar met een analyse komen van de klimaattoestand van de wereld.
“De analyse is een waarschuwing dat het tempo en de omvang van de klimaatmaatregelen onvoldoende is”, zegt Jan Minx van de werkgroep toegepast duurzaamheidsonderzoek van het MCC. De analyse verschijnt tegelijk met de klimaatconferentie in Bonn ter voorbereiding van de COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten in december onder voorzitterschap van een VAE-olieminister. “Gezien de snelheid waarmee het klimaat verandert moeten de politiek, klimaatdiplomatie en burgers kennis kunnen nemen van de wetenschappelijke kennis als uitgangspunt voor beslissingen”, vervolgt hij.

De analyse geeft aan hoe belangrijke klimaatfactoren zijn veranderd sedert het VN-klimaatforum in 2021 deel I van de zesde reeks van rapporten uitbracht over de stand van het klimaat. Gemiddeld lag de opwarming tussen 2013 en 2022 op 1,14°C boven het niveau van 1850 (de voorindustriële periode). Dat was tussen 2010 en 2019 1,07°C. De antropogene aardopwarming ligt nu op 0,2°C per decennium.
Niet eerder was de broeikasgasuitstoot zo hoog als nu. Door menselijke activiteiten kwam er de laatste tien jaar gemiddeld zo’n 54 gigaton (giga=miljard) in de atmosfeer terecht. “Ondanks al het gepraat over nettonuluitstoot in 2050 hebben we het nog steeds niet voor elkaar gekregen die ontwikkeling om te buigen”, zegt medeonderzoeker William Lamb van het MCC. “Het zal de eerste zorg van de klimaatdiplomatie moeten worden om die ontwikkeling te keren en te werken aan de vermindering van de uitstoot.”

‘Klimaatkrediet’

De ruimte die de mensheid heeft om de opwarming onder de 1,5°C te houden werd eind vorig jaar geschat op 250 gigaton. In 2019 kwam het VN-klimaatforum nog op 500 gigaton. De mensheid gebruikt zijn ‘klimaatkrediet’ razendsnel op. Volgens hoofdauteur Piers Forster van de universiteit van Leeds zal die ruimte (vaak heeft men het dan over ‘budget’) in een paar jaar opgebruikt zijn. “Als we de 1,5°C-doelstelling nog willen halen dan zullen we beter ons best moeten doen die uitstoot te verminderen.”

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *